Omaisyhteistyö edistää hyvää hoitoa

Omaisyhteistyö edistää hyvää hoitoa

14.12.2020

Joulu herkistää mielen. Monilla meistä on muistisairaita läheisiä, jotka viettävät tulevaa joulua hoivakodissa. Se koskettaa. Koronaepidemia vierailurajoituksineen on välittynyt läheisten arkeen. Kaipaus ja ikävä ovat tuttuja seuralaisia niin kotona kuin hoivakodissa.

Me ihmiset tarvitsemme yhteyttä toisiin ihmisiin läpi elämän.  Se on yksi perustarpeemme sekä hyvän elämänlaadun ja hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä. Tarve olla yhteydessä läheisiin korostuu varsinkin siinä vaiheessa, kun muistisairauteen sairastunut ihminen ei enää kykene asumaan kodissaan, ja edessä on muutto hoivakotiin.

Siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoivaan on henkisesti kuormittava elämänvaihe sekä muistisairaalle itselleen, mutta myös hänen omaisilleen. Muutos herättää usein monenlaisia, ristiriitaisiakin tunteita. Usein koetaan helpotusta siitä, että läheinen on nyt turvallisessa hoivakodissa, mutta myös surua ja syyllisyyttä siitä, että kotona asuminen ei enää ollut mahdollista.  

Hyvä arki hoivakodissa

Läheisen muistisairauden etenemisen seuraaminen hoivakotiympäristössä on toisinaan kuormittavaa.  Arki voi olla huolen sävyttämää: onko isän kohdalla tehty kaikki voitava, onko äidillä turvallinen olo hoivakodissa. Tarvitaan hyvää yhteistyötä ja yhteisesti sovittuja tiedottamisen tapoja. Koronaepidemian aikana hoitajien käyttöön ottamat uudet yhteydenpidon keinot ovat ilahduttaneet perheitä. Videovälitteiset puhelut, ulkoiluhetket ja konttivierailut asukkaiden ja omaisten välisten perheyhteyden tukena on koettu tärkeiksi.

Hoitajilla on ammatillista osaamista ja taitoa, omaisilla puolestaan arvokasta tietoa läheisensä elämänhistoriasta, persoonasta, toiveista ja tottumuksista. Hyvään arkeen hoivakodissa tarvitaan myös hoitajien ja omaisten yhteistyötä. Hoitohenkilökunnan ja omaisten yhteinen tavoite tulee aina olla muistisairaan itsemääräämisoikeuden, hyvän elämänlaadun ja toimivan arjen turvaaminen. Omaisten avulla sairastuneen ääni kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei enää pysty itse ilmaisemaan tahtoaan.  

Omaisyhteistyö lisää luottamusta

Omaisten ja hoitohenkilökunnan välisessä yhteistyössä on kysymys luottamuksesta. Omaisten esille nostamat havainnot muistisairaan arjesta hoivakodissa tai hoitokäytäntöjen epäkohdista vaikuttavat osaltaan myönteisesti hoidon laatuun. Epäkohtiin tartutaan ja ratkaisuja muistisairaan hyvään hoitoon löydetään yhdessä. 

Luottamuksellinen suhde mahdollistaa läheisen hoitoon liittyvän tiedon, ajatusten ja tunteiden jakamisen. Omainen voi kokea, että muistisairas läheinen on hyvässä hoidossa ja hän itse osa hoivan kokonaisuutta. Luottamuksellisessa ja turvallisessa yhteistyössä myös omaisella on hyvä olla.

Kirjoittajat:

Taina Laakso, asiantuntija, järjestötyö, Muistiliitto
Tuija Kotiranta, omaisyhteistyön päällikkö, Omaisena edelleen ry