Omaishoito koskettaa jokaista

Pääkuva Muistiliitto

Omaishoito koskettaa jokaista

26.11.2020

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa teemalla omaishoito koskettaa jokaista. Omaishoitajaliitto on valinnut teeman, koska he haluavat tuoda esille, että omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Muistisairaudet yleistyvät ja myös omaisille siirtyy tämän vuoksi eri tasoista vastuuta toisen henkilön terveyden, hyvinvoinnin ja toimivan arjen turvaamisesta. Virallisia omaishoitajia on arviolta 48 000 henkilöä. On myös suuri joukko henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole tehnyt virallista omaishoitosopimusta. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta.

Omaishoito paitsi säästää yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon menoja useita miljardeja euroja vuosittain, sen avulla voidaan lisätä laadukasta ja omannäköistä arkea tutussa kotiympäristössä. Nämä ovat tekijöitä, joille ei voi laskea rahallista arvoa.

Omaishoito on hyvin kokonaisvaltaista ja perhetilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Palvelujen tulisi olla muovautuvia ja aidosti asiakaslähtöisiä. Muistisairaan omaishoitajana toiminen edellyttää läheiseltä ymmärrystä sairaudesta, heittäytymiskykyä, erilaisen elämäntilanteen hyväksymistä sekä uudenlaista läsnäoloa. Tähän tarvitaan tukea ja koulutusta. Muisti- ja omaishoitajayhdistykset tarjoavat tietoa ja tukea näissä tilanteissa.

Vuodelle 2021 on annettu suositus omaishoidon minimipalkkiosta, joka on 413,45 euroa kuukaudessa. Omaishoidontukea haetaan kotikunnasta. On tiedossa, että kuntien tiukat määrärahat johtavat toisinaan siihen, ettei rahallista tukea riitä kaikille hakijoille. Rahallinen korvaus on yksi osa omaishoidontuen muodosta. Vertailun vuoksi todettakoon, että kuukausittainen hinta palveluasumiselle on arviolta 3 500 euroa kuukaudessa. On lyhytnäköistä säästää omaishoidon tuen rahallisesta korvauksesta alibudjetoinnilla.  

Olemme avanneet marraskuun alussa Muistipaneelin, jossa toivomme tervetulleeksi myös omaiset ja läheiset ilmaisemaan omia mielipiteitä ja kokemuksia vaihtuviin teemoihin. Haluamme pitää omaisten näkökulmaa esillä, kun puhumme muistisairauksista ja niihin liittyvistä palveluista.

Haluamme myös kiittää kaikkia teitä, ketkä pidätte huolta muistisairaista läheisistänne. Omaishoito koskettaa jokaista, myös meillä Muistiliitossa.

Kirjoittaja:

Outi Ronkainen
suunnittelija
puh. 09 6226 2027, 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Minun valintani -hankkeen suunnittelu ja toteutus