Muistiystävällisen Suomen puolustaja

Muistiystävällisen Suomen puolustaja

Muistiliitto etsii näkemyksellistä ja eteenpäin katsovaa visionääriä rakentamaan muisti-ystävällistä Suomea. Oletko sinä innostava uusi toiminnanjohtajamme?

Lehtien lukeminen, ystävien tapaaminen ja lämpimästi pukeutuminen. Kahvitilan tauluun on koottu monia muistamisen arvoisia asioita, jotka tuottavat iloa itselle ja läheisille. Käytävän seinälle on ripustettu kuvia muistisairaista ihmisistä ja heidän läheisistään, jotka kertoivat tarinansa Muistisairauden monet kasvot -kampanjassa.

Muistiliiton tilat Helsingin Pasilassa henkivät tärkeää viestiä: jokaisen muistisairauden takaa löytyy ihminen ja ainutlaatuinen tarina.

Muistiliitto toimii yhdessä 44 muistiyhdistyksen voimin muistisairaiden ja muistiperheiden valtakunnallisena järjestönä. Muistiliiton loppuvuosi on uuden aikaa, sillä kasvavan ja kehittyvän järjestön vetovastuuseen etsitään nyt toiminnanjohtajaa. Muistiliiton asiantuntijat ja hallituksen puheenjohtaja avaavat nyt haastattelussa, miten ja millaiseen suuntaan muistiystävällisempää Suomea halutaan jatkossa rakentaa.

Yhdessä ääntä kuuluviin

Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista noin 7 000 on työikäisiä. Muistisairaudet koskettavat elämäntilanteeseen katsomatta. Edunvalvonta- ja potilasjärjestönä Muistiliitto on muistiperheiden oma järjestö, joka edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia. Muistiperheet saavat apua ja tukea arjen kysymyksiin.

Vuonna 1988 perustettu Muistiliitto on kasvanut vuosien varrella kohisten. ”Muistiliiton toimintakenttä on laajentunut merkittävästi. Aloittaessani meitä oli 10 ja nyt toimimme jo 16 hengen voimin”, kertoo Muistiliitolla viisi vuotta sitten aloittanut Kirsti Kuusterä, jonka vastuulla on kansallinen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen.

”Yhteinen asiamme on rakentaa muistiystävällistä Suomea. Meidän ja jäsenjärjestöjemme tehtävä on yhdistää voimamme ja mahdollistaa tämä asiantuntijuutemme kautta”, Kuusterä valottaa.

Samoilla linjoilla on Muistiliiton viestinnän asiantuntija Minna Hietakangas. ”Aivoterveys koskettaa jokaista suomalaista. Siksi siitä kertominen on myös yksi keskeisistä tehtävistämme”, Hietakangas korostaa.

Muistiliiton tärkeä tehtävä on myös tuoda muistisairauksien monimuotoisuutta esille sekä nostaa muistisairaiden ihmisten, heidän läheistensä ja muistisairauksien parissa työskentelevien asiantuntijoiden kantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

”Muistisairauksiin liittyvän asenneilmapiirin muuttaminen ja asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen ovat meille ensisijaisen tärkeitä tavoitteita. Siihen tarvitaan rohkeutta, näkyvyyttä ja tarvittaessa myös topakkuutta. Haluamme tuoda muistisairaiden ääntä yhä enemmän kuuluviin”, Hietakangas pohtii. 

Innostava ja inspiroiva työyhteisö

Oppiminen, tiedon hankkiminen ja luottamuksen vaaliminen ovat Muistiliiton asiantuntijoille tärkeitä teesejä. Modernissa asiantuntijaorganisaatiossa työ on monipuolista ja välillä hyvinkin liikkuvaa. Vaikka Muistiliitolla ollaan paljon menossa, aidoista kohtaamisista halutaan pitää kiinni myös oman organisaation sisällä. Pasilan toimisto toimiikin tärkeänä tukikohtana ja kokoontumispaikkana. Yhteisten kahvihetkien aikana jaetaan kuulumisia kentältä sekä tietoa meneillä olevista hankkeista. 

Muistiliitossa tehdään innostavaa ja inspiroivaa työtä ja työyhteisössä kannustetaan aidosti uusien avauksien tekemiseen.

”Meillä on tosi asialle omistautuneita ihmisiä töissä. Asiantuntijoidemme kanssa keskustellessa oivallan itse koko ajan uutta. Tämän työyhteisön vahvuus on ehdottomasti salliva keskustelukulttuuri”, Hietakangas kiittelee.

”Meillä on mahtavia erilaisista koulutustaustoista tulevia osaajia. Olemme välillä perustavanlaatuisten ja vakavienkin kysymysten kanssa tekemissä, mutta töitä tehdään innolla uusiin mahdollisuuksiin heittäytyen”, Kuusterä jatkaa.

Strategisella ja tutkivalla otteella eteenpäin

Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen on nähnyt liiton ja sen jäsenyhdistysten kehityksen kuuden vuoden ajalta. ”Muistiliitossa on tehty paljon hyvää työtä ja tätä suuntaa haluamme myös jatkaa. Haluamme edetä tulevaisuudessakin tutkimuksellisella otteella ja kerätä hyviä käytäntöjä toimintamme parantamiseksi”, Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Näyttöön perustava kehittäminen on vahvasti läsnä Muistiliiton toiminnassa. Muistiliiton muotoilema Hyvän hoidon kriteeristö on tästä oivallinen esimerkki. Se on suunnattu muistisairaiden ihmisten hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin. Tällä hetkellä Muistiliitto ja Hoitotyön tutkimussäätiö kehittävät työkaluja tukemaan sitä, kuinka kotona asuvan muistisairaan ihmisen kanssa voisi puhua yhteisökotiin muutosta. Meneillä oleva tutkimus auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, sillä yhteistä linjaa kotona asuvien muistisairaiden kanssa ei ole aiemmin ollut.

Vaikka Muistiliitossa on tehty paljon, työlistalla on vielä monta asiaa yliviivaamatta. Muistisairauksiin liittyviä käsityksiä ja muistisairaiden ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan parantaa yhä enemmän. Muistisairaille sekä muistiperheille tulee turvata toimivat ja hyvät palvelut. Vuosia valmisteltu laki potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ei etene tällä hallituskaudella, mutta asiaa aiotaan viedä Muistiliitossa voimakkaasti eteenpäin.

Vuonna 2020 käynnistyvä uusi strategiakausi tuleekin olemaan Muistiliitolle merkittävä ja mielenkiintoinen.

”Läheisesti muistisairaudet koskettavat yli puolta miljoonaa suomalaista. Meidän tulee pyrkiä vaikuttamaan asioihin entistä laajemmin. Haluamme tehdä töitä esteettömyyden, saavutettavissa olevien palveluiden ja eri-ikäisten kohtaamismahdollisuuksien kehittämiseksi”, Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Muistiystävällisen yhteiskunnan edistäjäksi

Muistiliitto etsii nyt näkemyksellistä ja eteenpäin katsovaa visionääriä viemään Suomea muistiystävällisempään suuntaan. Oletko sinä järjestökentän strateginen toimija ja innostava toimintakulttuurin johtaja?

Hae paikkaa täällä.

Kirjoittaja:

Hanna Karhu
HR Advisor
Azets

Hanna.jpg

Tämä teksti on vierasblogi. Muun muassa henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava Azets toimii Muistiliiton yhteistyökumppanina toiminnanjohtajan rekrytoinnissa. Sama postaus on ilmestynyt myös Azetsin blogissa.