Muistivapaaehtoisuus on tekoja muistisairaiden ja heidän läheisensä hyväksi

Muistivapaaehtoisuus on tekoja muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyväksi

4.12.2020 

Muistiliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä toimii ympäri Suomen noin 1400 muistivapaaehtoista. Vaikka vapaaehtoistoiminnan vuosi on ollut rikkonainen eikä tuttujen vapaaehtoistehtävien toteuttaminen ole ollut joka puolella Suomea mahdollista, on vuosi ollut vapaaehtoistekojen vuosi. Tänään perjantaina 4.12. vietämme vapaaehtoisten päivää ja kiitämme kaikkia vapaaehtoisia heidän teoistaan.

Vapaaehtoistoiminta ei tapahdu tyhjiössä. Ympäristön muutokset haastavat kehittämään ja muovaamaan toimintaa tilanteeseen sopivaksi.  Koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja muutokset ihmisten elämään ovat haastaneet tänä vuonna niin vapaaehtoistoimijat kuin työntekijätkin keksimään uusia ideoita toimintaa varten. Jossakin päin Suomea tauot toiminnassa ovat olleet pitkiä, ja toisaalla tuttua toimintaa ei ole voitu toteuttaa vuoden aikana lainkaan.  

Nyt vapaaehtoisten päivänä on hyvä katsoa vuotta taaksepäin ja todeta, että epävarmuudesta ja rikkonaisuudesta huolimatta paljon on tehty ja tapahtunut. Vuosi on ollut monin tavoin opettavainen. Koska suuri osa muistivapaaehtoisista ja toimintaan osallistuvista kuuluu riskiryhmiin, on toimintaa, turvallisuusohjeistuksia ja yhteydenpidon tapoja mietitty yhdessä heidän kanssaan. Monin paikoin toimintaa onkin onnistuttu muuttamaan  tilanteeseen sopivaksi, ja on luotu käytäntöjä, jotka säilyvät myös koronan jälkeen. Kun osa koulutuksista ja toiminnasta on siirretty verkkoympäristöön, toiminnan piiriin on löytänyt tiensä myös moni uusi vapaaehtoinen ja ryhmiin osallistuja. 

Välillä kasvokkaiset tapaamiset vaihtuivat kokonaan sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvaan kommunikointiin. Samalla kuitenkin keksittiin uusia ja otettiin käyttöön vanhoja hyviksi havaittuja tapoja pitää yhteyttä. Niin uudet kuin tutut vapaaehtoiset ovat päässeet tapaamaan toisiaan etäyhteyksin sekä kuulleet toisistaan kirjeiden, postikorttien, viestien ja lukuisten puhelinkeskustelujen välityksellä. Koronatilanteen ja yhteisten turvallisuusohjeiden sallimat kasvokkaiset jälleennäkemiset ovat olleet lämpimiä ja riemukkaita. Sosiaalisen eristäytymisen aika, koronakevät, toi esiin sen, miten tärkeitä olemme toinen toisillemme. 

Kun vapaaehtoistoiminnan suunnitelmia ja toteutusta on tänä vuonna jouduttu muuttamaan nopeallakin aikataululla useaan otteeseen, muistivapaaehtoiset eivät ole jääneet toimettomiksi. Samalla on noussut esiin se, miten suuri voimavara osaavat ja motivoituneet vapaaehtoiset todella ovatkaan koko järjestömme toiminnalle. 

Muistivapaaehtoistoiminnan vuoden valopilkkuja eri puolilta maata ovat olleet esimerkiksi uudet digitaalisen tuen muodot ryhmätoiminnoista digiopastajiin, vapaaehtoisten ideoimat ja toteuttamat kirje-, puhelu- ja tervehdyskampanjat sekä ulkoilmassa tapahtuvat aktiviteetit  muistikävelyradoista kävely- ja lauluryhmiin sekä tapaamisiin yhteisen ulkoilun merkeissä. Muistivapaaehtoiset eivät ole epäröineet jakaa osaamistaan muiden kanssa myöskään verkon kautta, kun vlogeja ja videoita on tehty muiden iloksi eri aiheista tarinankerronnasta taikoihin ja musiikista aivoterveysteemoihin.  

Iloa ja voimaa monen vapaaehtoistoiminnan työntekijän vuoteen ovatkin  tuoneet vapaaehtoisten motivaatio ja sitoutuminen toimintaan  vapaaehtoistoiminnan vuoden rikkonaisuudesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Kärsivällisyys, luovuus ja lempeys itseä ja muita kohtaan ovat ne asiat, jotka summaavat Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan vuoden 2020.   

Vapaaehtoistoiminnan tuttuutta ja turvallisuutta tarvitaan erityisesti silloin, kun arki muuttuu. Epävarmuuden ja sosiaalisen eristäytymisen aikana pienetkin teot tuovat monin kerroin iloa ja välittämistä meidän kaikkien elämään. Muistivapaaehtoisuus on tekoja muistin puolesta sekä muistisairaiden ja läheisten hyväksi. Kiitos siitä kuuluu kaikille muistivapaaehtoisille ympäri Suomen. 

Kirjoittaja: