"Miehet eivät keskustele kasvotusten; he keskustelevat olkapää olkapäätä vasten”

Kuvituskuva pariskunta keittiössä.jpg

Joka vuosi isänpäivää edeltävänä viikkona vietetään Miesten viikkoa, jonka teema tänä vuonna on 'Yksinäinen mies'. Yksinäisyys on yleinen ongelma Suomessa, ja koskettaa sekä miehiä että naisia. Suomen Punaisen Ristin yksinäisyysbarometrin mukaan vuonna 2023 lähes kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi kokevansa yksinäisyyttä ainakin joskus. Erityisesti ikääntyneiden keskuudessa toivotaan erilaisia ystävien tapaamispalveluita, matalan kynnyksen toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. 

Oma kokemukseni miesten kanssa työskentelystä on, että he voivat olla haastava ryhmä tavoittaa. Osallistujien rekrytointi miesten keskusteluryhmiin voi olla vaikeaa, jos niistä puuttuu käytännöllinen osa-alue. Minulta on usein kysytty "mutta mitä me teemme ja mikä on tapaamisen tarkoitus?"

Joidenkin miesten mielestä avun hakeminen nähdään heikkoutena, eikä haavoittuvuuden myöntäminen sovi itsevarman miehen kuvaan. Seurauksena on, että monet miehet lykkäävät avun hakemista, kunnes se on aivan välttämätöntä. Oman kokemukseni perusteella erityisesti miesten terveyttä koskevat toimenpiteet vaikuttavat houkuttelevammilta, jos niihin sisältyy käytännön aktiviteetteja. 

Miesten pajat tarjoavat paikkoja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

Miesten paja (Men’s shed) -konsepti kehitettiin Australiassa 1990-luvun lopulla miesten terveyden parantamiseksi ja heidän kohtaamisensa ja vuorovaikutuksensa lisäämiseksi. Miesten pajat suunniteltiin paikoiksi, joissa miehet voivat harjoittaa käytännöllisiä mielenkiinnon kohteitaan ja keskittyä käsillä tekemiseen tai korjaamiseen. Niiden toiminta riippuu osallistujien mielenkiinnosta ja taidoista, mutta se voi kattaa kaikkea metallin työstöstä elektroniikkaan ja puutöistä puutarhanhoitoon ja korttipeleihin.

Osallistujat ovat yleensä hieman vanhempia miehiä, mutta miesten pajoihin ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Jokainen paja on yhtä ainutlaatuinen kuin sen jäsenet. Nimestään huolimatta naiset eivät ole poissuljettuja miesten pajoista ja osallistuvat usein niiden toimintaan. 

Miesten pajat tarjoavat paikkoja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ystävyyteen, ja niillä on mahdollisuus vähentää miesten yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Ei ole sattumaa, että nämä tapaamiset järjestetään muodollisten terveyspalvelujen ulkopuolella. Osallistumiskynnys on matalampi, ja pajojen toimintatapa tarjoaa uusia mahdollisuuksia saada miehet vastaanottamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa.  

Minua kiinnostaa erityisesti Irlannin miesten pajojen yhdistyksen toteuttama käsikirja 'Sinun pajasi ja muistisairaus', joka on toteutettu australialaisen julkaisun perusteella ja Irlannin Alzheimer-yhdistyksen avustuksella. Sen tarkoitus on lisätä tietoisuutta muistisairauksista ja antaa neuvoja miesten pajojen muistisairautta sairastaville jäsenille sekä heidän perheilleen. 

On osoitettu, että osallistuminen merkityksellisiin aktiviteetteihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja itsetuntoa. Vaikka kognitiiviset kyvyt saattavat heiketä, positiivinen itsetunto voi säilyä pidempään, kun työskentelee miesten pajassa. Muilta pajan jäseniltä saatava emotionaalinen tuki voi auttaa selviytymään muistisairauden haasteista, ja miesten pajojen ympäristö tarjoaa arkeen rutiineja, mikä voi vähentää ahdistusta. 

Miesten pajat Suomessa?  

Suomi (5,8 miljoonaa asukasta) ja Irlanti (5,1 miljoonaa asukasta) ovat vertailukelpoisia väkiluvultaan. Irlannissa on tällä hetkellä yli 450 miesten pajaa. En löytänyt tietoja tällä hetkellä toimivista miesten pajoista Suomessa, vaikka näen, että aiheesta on kirjoitettu verkossa. Ilmeisesti Suomi ja Irlanti ovat kulttuuriltaan melko erilaisia maita. Silti mietin, voisivatko miesten pajat sopia suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytää yhtä laajan yleisön täällä. 

Suomessa on jo rikas ja monipuolinen kolmas sektori sekä laaja valikoima kansalaisjärjestöjä, vapaaehtoistyömahdollisuuksia ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia (esim. työväenopistot ja kansalaisopistot). Ehkä miesten pajan konseptin joustavuus ja epämuodollisuus houkuttelisi miehiä Suomessa samoin kuin Irlannissa. Pajat ovat inklusiivisia ja yhteisölähtöisiä, ja niiden itsenäisyys mahdollistaa vahvan jäsenlähtöisen keskittymisen paikallisiin tarpeisiin. 

Uskon, että miesten pajojen konsepti voisi auttaa torjumaan miesten yksinäisyyttä myös Suomessa. Oli sitten kyse iäkkäistä miehistä tai muistisairautta sairastavista, miesten pajat keskittyvät asioihin, joita ihmiset voivat edelleen tehdä, eivätkä siihen, mitä he eivät voi tehdä. 

Hyvää isänpäivää sunnuntaina! 

Kirjoittaja:

Sven Claes
asiantuntija
puh. 044 731 3176
sven.claes@muistiliitto.fi
Muistiopas-hanke; eri kieli- ja kulttuuritaustaisten muistisairaiden ja läheisten tukeminen, monikulttuurisen muistityön kehittäminen ja vahvistaminen (suomi, svenska, Deutsch, English)