Etelä-Karjalan muisti juhli 30-vuotisjuhlia

Etelä-Karjalan muisti juhli 30-vuotisjuhlia

5.11.2019

Juhlaa vietettiin 17. lokakuuta. Paikalla oli yli 70 juhlijaa ja samalla palkittiin ansioituneita toimijoita. Lisäksi huomioitiin vapaaehtoisia toimijoita. 

Historiaa

Lappeenrannan seudun dementiayhdistys ry:n perustava kokous pidettiin Lappeenrannan terveydenhuolto-oppilaitoksella 17.10.1989 klo 18-20. Läsnä oli kaksitoista henkilöä ja heidän keskuudestaan valittiin uuden yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Raija Blomqvist, muita hallituksen jäseniä olivat Maija-Liisa Paljakka, Juha Metso, Tarja Rasa (nyk. Kähärä), Kaija Viitakoski, Varpu Kettunen ja Maila Pekkanen. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 50 markkaa.

1990-luvulla Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö perusti dementiapotilaille päiväpaikan ja he toivoivat yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Lappeenrannan kaupunki pyysi nimeämään yhdistyksen edustajan sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelujaoston muodostamiskokouksiin. Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksutuloihin sekä kuntien antamiin avustuksiin, Lappeenrannan kaupunki myönsi 1900 mk:n avustuksen yhdistykselle. Laadittiin tietopaketti Alzheimer-keskusliiton (nyk. Muistiliitto) esitteen mukaan, jolla Lappeenrannan seudun dementiayhdistyksen toiminta tehtiin tunnetuksi sekä tehtiin opaskirjanen, jonka tarkoitus oli opastaa omaisia käytännön asioissa silloin, kun dementoituneen omaisen hoito on vaikeaa kotona tai hän tarvitsee esimerkiksi tilapäistä hoitoapua kotona.

Vuodet kuluivat ja ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen avustus saatiin hankkeelle ”Dementiapotilaan ja hoitajan tukeminen” vuosille 1994-1996. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kanssa aloitettiin yhteistyö ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus 8.6.1994, jonka mukaan RAY:n tuella palkkaaman dementianeuvojan palvelut olivat projektin ajan sairaanhoitopiirin alueen käyttäjille maksuttomia ja sairaanhoitopiiri puolestaan antaa dementianeuvojan käyttöön työtilan ja neuvontatyössä tarvittavan välineistön. Dementianeuvojaksi nimettiin erikoissairaanhoitaja Kaija Viitakoski, joka aloitti 18.7.1994. Syyskuussa vietettiin ensimmäistä kertaa kansainvälistä Alzheimer-päivää.  Tässä vaiheessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 87, joista yhteisöjäseniä oli kolme.

5.5.1999 yhdistyksen nimi muuttui Etelä-Karjalan Dementiayhdistys ry:ksi. Yhdistyksen toiminta jatkui vilkkaana koko Etelä-Karjalan alueella, yhteistyötä tehtiin sairaanhoitopiirin, seurakunnan, kuntien sekä oppilaitosten kanssa. Erityisesti vuosi 2003 oli toiminnallisesti aktiivinen. Yhdistyksen saama huomio ja yhteistyön lisääntyminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti kertoi yhdistyksen vakiintuneesta ja vakavasti otettavasta roolista muistihäiriö- ja dementiatyön kehittäjänä.

Tätä päivää

Vuonna 2009 yhdistyksen nimi muuttui Etelä-Karjalan muisti ry:ksi. Valtakunnallisesti Alzheimer-keskusliitto muuttui Muistiliitoksi ja yhdistykset seurasivat esimerkkiä muuttamalla dementiayhdistykset muistiyhdistyksiksi.

Vuosien mittaan yhdistyksen sekä sen hallinnoiman Muistiluotsin (vuodesta 2007 alkaen) kautta on tavoitettu tuhansia ihmisiä, sairastuneita ja heidän omaisiaan.

30-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys teki Juhlajulkaisun, joka sisälsi erilaisia kirjoituksia sekä syksyn toimintakalenterin. Varsinaista juhlaa vietettiin 17.10.2019 juhlallisissa puitteissa Holiday Club Saimaan Paviljonki-tiloissa runsaan lounasbuffeen ja ohjelman kera.

Muistiliiton tervehdyksen ja juhlapuheen piti Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Lisäksi taikurimestari Jorma Vertanen viihdytti tempuillaan.

Paikalla oli yli 70 juhlijaa ja samalla palkittiin ansioituneita toimijoita. Kultainen ansiomerkki annettiin Tarja Laineelle, joka on toiminut niin yhdistyksen hallituksen jäsenenä (1999-2009) kuin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin muistihoitajana. Hopeisen ansiomerkin saivat Lappeenrannasta Kaarina Kesseli, Helena Kiuru, Kaija Lehtinen, Hanna Sinisalo, Nyky Vanhanen ja Imatralta Sirkka Leinonen ja Ruokolahdelta Tarja Vänttinen. Lisäksi huomioitiin yli 20 vapaaehtoista toimijaa ruusuilla.

Lopuksi juotiin kakkukahvit ja laulettiin Karjalaisten laulu.

Kirjoittaja:

Juhlamuistoin
Nyky Vanhanen
puheenjohtaja
Etelä-Karjalan muisti ry