Elämäntavoilla aivoterveyttä

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Elämäntavoilla aivoterveyttä

Elämäntapoihin vaikuttamalla voidaan pienentää muistisairauden riskiä ja myöhentää sairauden oireiden ilmaantumista jopa 3–5 vuodella.

Erityisesti Alzheimerin tautiin ja verisuoniperäiseen muistisairauteen sairastumiselta suojaavia ja sen riskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan laajasti. Näiden tekijöiden merkitys voi olla suurikin: esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine tuplaavat riskin esiintyessään yksin, mutta yhdessä kaikki kolme kuusinkertaistavat sen verrattuna henkilöön, jolla ei ole yhtään riskitekijää. Näihin riskitekijöihin voidaan kuitenkin vaikuttaa omilla elämäntavoillamme.

Elämäntapatekijöiden lisäksi tunnetaan  muutama riskitekijä, joihin emme voi vaikuttaa. Näistä merkittävin on korkea ikä. Myös perinnölliset tekijät vaikuttavat muistisairauden kehittymiseen ja alkamisikään. Riskien pohtimisen sijasta kannattaa kuitenkin panostaa aivoterveellisiin elämäntapoihin, jotka voivat tuoda suojaa erityisesti niille, jotka kuuluvat perimältään korkeamman sairastumisriskin ryhmään. 

Yhdenkin riskitekijän karsiminen pienentää aivojen taakkaa!