Päihteet ja muisti

Päihteet ja muisti

Runsas alkoholinkäyttö altistaa muistihäiriöille, sillä humalajuominen aiheuttaa sekä välittömiä että pysyviä muutoksia aivojen hermokudoksessa. Pitkään jatkuva, riskirajan ylittävä alkoholin käyttö sekä toistuva humala-krapula -tyyppinen juominen on kaikkein haitallisinta.

Pienikin annos alkoholia heikentää muistijäljen syntymistä, keskittymiskykyä ja unen laatua. Pitkäaikainen, runsas alkoholinkäyttö huonontaa joka toisella suurkuluttajalla tiedonkäsittelytoimintoja, kuten muistia, ja aiheuttaa kymmenesosalla jopa dementiatasoista oireilua. Myös huumeet heikentävät muistia, tarkkaavaisuutta ja muuta tiedonkäsittelyä.

Alkoholin kohtuukäytöllä on havaittu myös myönteisiä vaikutuksia aivoille. Ne liittyvät todennäköisesti alkoholin verisuonivaikutuksiin sekä aktiiviseen, sosiaaliseen elämään. Nämä aivoterveelliset hyödyt kannattaa kuitenkin mieluummin napata esimerkiksi terveellisestä ruoasta tai liikunnasta – tai ainakaan alkoholinkäyttöä ei kannata terveyssyistä aloittaa.

Tumppaa tupakka!

Nikotiini on aivoille myrkyllinen aine ja aiheuttaa muutoksia aivoissa. Tupakointi lisääkin etenevän muistisairauden riskiä, sillä se heikentää verenkiertoa ja vaikuttaa siten aivojen hapen saantiin ja muun muassa muistin toimintakykyyn. Myös aivoinfarktin riski on tupakoijilla suurentunut.