Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille

Muistin ja työn 10+1 teesiä:

 • Varmista työsi rajat
 • Vähennä tietotulvaa
 • Luo toimivat työstrategiat
 • Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle
 • Hallitse keskeytyksiä
 • Anna työrauha myös muille
 • Käytä muistin apuvälineitä
 • Älä lisää kuormitustasi
 • Luo avoimuuden kulttuuria
 • Ylläpidä positiivista ilmapiiriä
 • Yhdistä liikunta ja työ

Kognitiivinen toimintakyky kuvaa ihmisen tiedonkäsittelyä, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja oppimiskykyä. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn sekä työvälineiden, -ympäristöjen ja -tapojen yhteensovittamista ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa.

Aivot ovat sopeutuvaiset ja toimivat rankassakin paineessa – jonkin aikaa. Kognitiivinen toimintakyky häiriintyy herkästi sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, joskus myös silloin kun vielä kuvittelee hyvin pärjäävänsä paineen keskellä.

Kognitiivinen kuormittuminen on aina yksilöllistä eikä siihen vaikuta vain työn määrä tai ympäristö, vaan myös tarpeet, tunteet, motiivit ja persoonallisuus, yksilöllinen suhtautuminen vastoinkäymisiin ja stressiin, ikä, uniongelmat, mieliala ja terveydentila, alkoholin käyttö ja ravitsemus sekä liikunta.