Päättyneet hankkeet

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry

Päättyneet hankkeet 

 • 1997–2001 Dementianeuvonta, valtakunnallinen Alzheimer-keskusiitton koordinoima
 • 1999–2001 Kodin Onni, omaisen vapauttaminen hoitovastuusta
 • 2001–2006 Päiväpaikka Maria, kuntouttava päivätoiminta
 • 2002–2004 Omaisten- ja sairastuneiden vertaistukitoiminnan kehittäminen
 • 2002–2005 DEMHOKE, dementoituvien lyhytaikaisen hoidon laadun kehittäminen, Onni-koti
 • 2007–2008 Päiväpaikka Marian toiminta-avustus RAY:lta
 • 2005–2007 OTOKE, Omaishoitajien toimintakykyä tukevan toimintamallin kehittäminen
 • 2005–2007 ISOTOKU, Ikääntyvien sosiaalinen toiminta ja kumppanuus
 • 2008–2011 Muistiluotsi-hanke, valtakunnallinen, Muistiliitto ry:n koordinoima
 • 2013–2021 Limukutomo, liikuntapainotteisen muistikuntoutuksen mobilisointi -hanke
 • 2017-2019 Sillanrakentaja -hanke, Aivotreenistä apua aktiiviseen arkeen!