Etelä-Savon Muistiluotsi

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Etelä-Savon muistiluotsi

Etelä-Savon Muistiluotsi

Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna (Casino 2. krs)

Muistiasiantuntija Susanna Lappalainen  p. 050 593 2353

Muistiluotsi toimii Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski, Savonranta, Rantasalmi ja Sulkava-alueella.

Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa maakunnassa, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistisairauksiin, palveluihin ja tukimuotoihin liittyen. Tavoitteena on toimia siten, että muistisairaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Toimintaa järjestetään eri paikkakunnilla tarpeen mukaan. Toiminnasta tiedotetaan paikallisyhdistyksen tapahtumakalenterissa, paikallislehdissä ja alueen muistihoitajien kautta.

Muistiluotseilla on merkittävä rooli muistisairauksiin liittyvän osaamisen kehittämisessä ja alueellisen asiantuntemuksen turvaamisessa. Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Ohjaus ja neuvonta

Työntekijät antavat järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja kasvotusten (kts. yhteystiedot) muistiin, muistihäiriöihin, muistisairauksiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluverkostoon, etuuksiin sekä muistiperheen oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Vertaistukitoiminta

Muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaisryhmiä ja -kursseja, jotka tarjoavat tietoa, tukea, virkistystä ja toimintaa. Ryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan, minkä on todettu tukevan arjessa selviytymistä.

Vapaaehtoistoiminta

Muistiluotsin vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vahvistaa muistiperheisiin ja alueelliseen muistityöhän kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa. Kts. "Tule vapaaehtoiseksi".

Vaikuttaminen ja verkostoituminen

Muistiluotsi tekee yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, edustaen muisti- ja aivoterveysasioiden asiantuntemusta. Osallistumme tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä pidämme luentoja ja vierailemme pyynnöstä esim. erilaisissa ryhmissä.

Muistiaktiivit-ryhmä on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten muodostama asiantuntijaryhmä. Sen tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiään ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin omassa maakunnassaan.

Etelä-Savon Muistiluotsin Muistiaktiivit-ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018.

Muistineuvo (valtakunnallinen)

Muistineuvo-tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa klo 12–17 (ma, ti ja to) numerossa 09 876 6550(0,08€/min.+pvm). Puheluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.

Vertaislinja (valtakunnallinen)

Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin vuoden jokaisena päivänä numerossa 0800 9 6000 klo 17-21. Maksuton. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.