Asumisen suunnittelu

Kuvituskuva: Tyttö halaa naista, joka istuu sohvalla.

Työkaluja asumisen suunnitteluun

Muistava.fi -sivustolta löydät työkalut, jotka ovat tarkoitettu tukemaan muistisairautta sairastavan henkilön asumistilanteen oikea-aikaista puheeksi ottoa ja asumisen suunnittelua.

Lomake muistisairaan oman tahdon ilmaisuun on tarkoitettu muistisairautta sairastaville. Tällä lomakkeella sinä muistisairautta sairastava voit kirjata ylös omia toiveitasi tulevaa asumistasi koskien.

Muistava-kuvakortit on tarkoitettu muistisairautta sairastavalle, hänen omaisilleen, läheisilleen ja ammattilaisille. Niiden avulla voidaan keskustella nykyisen asumismuodon toimivuudesta ja arjen sujumisesta sekä tulevan asumisen suunnitelmista.

Työkalu muistisairaan asumistilanteen arviointiin on tarkoitettu muistisairautta sairastavan omaisille, läheisille ja ammattilaisille. Työkalun avulla voidaan kartoittaa muistisairaan nykyistä asumistilannetta, sen puheeksi oton ja tarkemman arvioinnin tarvetta.

Työkalut on kehitetty Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Muistiliiton yhteisessä Muistava-hankkeessa (2018–2020).

Ennakoi ja tue muistiystävällistä asumista

Muistiliitto on saanut vuodelle 2022 ympäristöministeriön rahoituksen hankkeelle Ennakoi ja tue muistiystävällistä asumista. Järjestöhankkeesta sekä ministeriön käynnistämästä Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma voi lukea lisää ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Järjestöhankkeessa ovat Muistiliiton lisäksi Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Suomen Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto. Hanketta koordinoi Työtehoseura.

Muistiliiton rooli järjestöhankkeessa on koota muistiyhdistyksille ja muistiluotsikeskuksille tietoa, muistisairaiden asumisen ennakoinnista. Muistiyhdistyksille tuotetaan materiaalipaketti, mitä he voivat hyödyntää osana omaa toimintaansa. Lisäksi Muistiliitto yhdessä Suomen Muistiasiantuntijoiden kanssa järjestää aiheesta avoimet webinaarit marraskuussa.

Raportti muistisairaiden asumisesta

Muistiliitto kartoitti helmikuussa 2022, miten muistisairaat ihmiset asuvat ja millaisia asioita he ovat asumisessaan ottaneet huomioon. Kysyimme myös, mikä on tärkeää muistisairauden asumista ajatellen. Kyselyyn vastasi yhteensä 150 henkilöä, joista muistisairauteen sairastuneita oli 17 % ja läheisiä 83 %. Kyselyn tuloksiin voit tutustua raportista (pdf)