Yleisimmät tukimuodot

Muistisairaan ja hänen omaisensa arjen tueksi on mahdollisuus saada useita erilaisia sosiaaliturvan tukia, kuten erilaisia etuuksia ja avustuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä muita tukia.

Yleisimmät muistisairaan ihmisen ja omaisen tukimuodot ovat: