Asiamiehet

Terveyspalveluissa potilasasiamies ja sosiaalipalveluissa sosiaaliasiamies neuvovat ja opastavat asiakkaita sekä valvovat heidän oikeuksiensa toteutumista. Asiamiesten puoleen voi kääntyä esimerkiksi silloin, kun on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun.

Potilasasiamies

  • neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
  • tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Sosiaaliasiamies

  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • neuvoo asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvoo muistutuksen laatimisessa
  • raportoi asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.