Asiamiehet

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Asiamiehet

Terveyspalveluissa potilasasiamies ja sosiaalipalveluissa sosiaaliasiamies neuvovat ja opastavat asiakkaita sekä valvovat heidän oikeuksiensa toteutumista. Asiamiesten puoleen voi kääntyä esimerkiksi silloin, kun on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun. Heidän yhteystiedot saa omasta kunnasta. 

Potilasasiamies

  • neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
  • tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Sosiaaliasiamies

  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • neuvoo asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvoo muistutuksen laatimisessa
  • raportoi asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.