Edunvalvontavaltuutus

Kuvituskuva pariskunta halaa.jpg

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on hyvä keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi.

Jos valtakirjan laatija tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää Digi- ja väestötietovirastoa vahvistamaan valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto sen vahvistaa. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan. Digi- ja väestötietovirasto valvoo tarvittaessa valtuutetun toimintaa.

Suomi.fi-verkkopalvelun uusi opas, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus tarjoaa täsmäohjeet edunvalvontaan ja edunvalvontavaltuutukseen liittyviin kysymyksiin. Opas vastaa esimerkiksi kysymyksiin, mitä edunvalvonta on, milloin tarvitaan edunvalvoja ja mitä tarkoittaa edunvalvontavaltuutus.

Edunvalvontavaltuutuksen laadinnalle on asetettu selkeät muotovaatimukset ja siksi se on suositeltavaa tehdä asiantuntijan, kuten juristin tai julkisen oikeusavustajan, tuella (oikeusaputoimistojen yhteystiedot). Ennen edunvalvontavaltuutuksen kirjaamista kannattaa huolella tutustua aiheeseen ja pohtia rauhassa omia toiveitaan.