Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 19.9.2016

Muistiviikon tiedote: Hyvä elämä, muistisairaan oikeus

Muistiviikon tiedote

Hyvä elämä, muistisairaan oikeus

Muistiystävällinen yhteiskunta ei polje heikompansa oikeuksia, ja muistiystävällisessä yhteisössä myös muistisairaiden ihmisten oikeudet toteutuvat. Muistisairaus ei vie oikeutta hyvään elämään, ihmisarvoon ja itsemääräämiseen. Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa mahdollisuus jatkaa tuttuja harrastuksia, tavata itselle tärkeitä ihmisiä ja tehdä itselle merkityksellisiä asioita.

Muistisairaille ihmisille kotona asumisessa onkin tärkeintä turvallinen olo sekä vapaus. Näin todetaan Muistiliiton tuoreessa Mikä tekee kodista kodin? -selvityksessä (2016, N=128).

Julkisuuteen nousee kuitenkin jatkuvasti esimerkkejä huonosta, muistisairaiden ihmisten oikeuksia loukkaavasta kohtelusta ja hoidosta. Kymmenet tuhannet suomalaiset muistisairaat elävät kotihoidossa, laitoksissa ja hoitopaikoissa, joissa heitä kohdellaan huonosti ja esimerkiksi heidän liikkumistaan ja valinnanvapauttaan rajoitetaan. Sairastuneiden elämää kavennetaan ilman laillisia perusteita.

Valtaosalle (86 %) Muistiliiton selvitykseen vastanneista muistisairaista koti on maailman tärkein paikka, jossa halutaan asua mahdollisimman pitkään. Lähes kolme neljästä vastanneesta on kuitenkin valmiita muuttamaan yhteisökotiin, jos tulevaisuudessa tarvitsee enemmän apua ja tukea. Näiden yhteisökotien tulee pystyä tarjoamaan yksilöllistä, tarpeisiin vastaavaa ja omannäköistä, laadukasta elämää tukevaa palvelua.

Onneksi muistisairaille ihmisille on tarjolla myös erinomaisen ammattitaitoista ja tarpeisiin vastaavaa kuntoutusta, hoivaa ja hoitoa. Näitä hyviä käytäntöjä tulee kehittää ja jakaa. Maailma muuttuu ja palvelujärjestelmä kehittyy, kun sekä epäkohdista että onnistumisista puhutaan rohkeasti ääneen.

Muistiystävällisen Suomen rakentamiseen tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, ja oikeaa asennetta muistityöhön sekä riittävä henkilöstömitoitus jokaiseen kotihoidon yksikköön ja yhteisökotiin. Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. julkaistaan Muistiliiton uudistettu Hyvän hoidon kriteeristö, jokatarjoaa työvälineitä muistisairaan ihmisen elämänlaadun tukemiseen sekä kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kehittämiseen muistityön ammattilaisille, esimiehille ja päättäjille. Julkaisu antaa myös muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen tukea yhteisökodin valintaan.

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa. Muistiliitto jäsenyhdistyksineen muistuttaa jokaisen muistisairaan ihmisen yhdenvertaisesta oikeudesta hyvään ja omannäköiseen elämään.

Lisätietoa:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija
puh. 050 430 9815
anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi
Työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä; muistisairauksiin liittyvät asenteet ja osaamisen kehittäminen