/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/ratkaiseeko-hinta-vai-laatu/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Ratkaiseeko hinta vai laatu?

31.3.2015

Hankintalainsäädäntö on uudistumassa. Tavoitteet ovat hyviä: hallitulla hankintamenettelyllä halutaan muun muassa turvata varojen järkevä ja vaikuttava käyttö. Vaarana kuitenkin on, että kilpailutusmenettelyssä hinta jyrää laadun.

Kilpailutuksen ja palveluntarjoajien vaihtumisen myötä tapahtuvat pakkomuutot sekä yksilöllisen tarpeiden huomiotta jääminen eivät vastaa käsitystä ihmisarvoisesta elämästä. Muistisairaiden etujärjestönä olemme huolissamme juuri näistä pakkomuutoista, ja tämän on kannanotossaan äskettäin nostanut esiin myös ETENE, valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunta.

Muistisairaat ihmiset ovat erityisen herkkiä muutoksille, ja kotiympäristön vaihtuminen voi olla tuhoisaa toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmasta. Palveluissa ei saa unohtaa myöskään pariskuntien mahdollisuutta asua yhdessä eriävistä palveluntarpeista, sairauksista ja vammoista huolimatta. Kilpailuttaminen ei saa ajaa hyvän ja omannäköisen elämän edelle.

Vaakakupissa hinnan lisäksi laatu

Hoidon ja hoivan palveluehdot sekä takuu hoidon tasosta ja sisällöstä on nostettava entistä painokkaammin esiin. Kilpailutuksen voittaneen palveluntarjoajan on taattava palvelun taso siten, kun se on luvattu sopimusta tehtäessä.

Pelkkä hinta ei siis saa ratkaista, vaan myös laadun tulee merkitä – ja laadusta päättävät palveluntarjoajien lisäksi palveluja käyttävät itse. Muistisairaalla ihmisellä on oikeus ilmaista toiveensa palvelujen suhteen ja osallistua omaa arkea koskevaan päätöksentekoon. Kun hoitoa ja hoivaa tarvitsee, sen on tuettava yksilöllistä arkea ja turvallista elämää ilman turhia rajoituksia ja kaltoinkohtelua.

Muistiliitto vaatii, että muistisairaiden ihmisten loppuelämän ratkaisuja tehdään yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Hoitotahdolla on muistisairailla ihmisillä ja meillä kaikilla mahdollista ilmaista toiveemme. Kehotammekin kaikkia täyttämään lomakkeen yhdessä läheisten kanssa jo tänään!

Kirjoittajat:

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja
puh. 09 6226 2010, 040 455 1329
eila.okkonen(at)muistiliitto.fi Muistiliiton kehittäminen, toiminta ja hallinto sekä yhteiskuntasuhteet. Muisti-lehden päätoimittaja.

Heidi Härmä
viestintäkoordinaattori, Muisti-lehden toimitussihteeri
puh. 09 6226 2015, 044 727 8715
heidi.harma(at)muistiliitto.fi Materiaalituotanto, verkkoviestintä ja sosiaalinen media, järjestön sisäinen viestintä, mediayhteistyö.

Lisätietoja:

  • Hankintalaki on uudistumassa. EU:n hankintadirektiivien uudistukselle perustuvan lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016. Tavoitteena on yksinkertaistaa hankintamenettelyä ja muokata säännöstöä siten, että hankinnoissa voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon terveyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä seikkoja.
  • Muistiliitto otti kantaa hankintalain uudistamistyöhön jo toukokuussa 2014 yhdessä Valtaa Vanhuus -liikkeen sekä Vanhustyön Keskusliiton kanssa. Tällöin nostettiin esiin iäkkäiden ihmisten ihmisoikeudet ja arvostus sekä palvelujen laatu, joista kaikkien nähtiin olevan uhattuna vanhuspalveluja kilpailutettaessa. Järjestöt vaativat yhdessä, että Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeuslain mukaisista ihmisoikeuksista ei saa tinkiä kilpailutuksen varjolla.
  • Suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn pohdintaa hankintalaista
Sivu päivitetty 13.5.2015
comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)