/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/muistityohon-tulevaisuuden-tekijoita/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Muistityöhön tulevaisuuden tekijöitä

17.6.2016

Pohjois-Karjalan Muisti osallistui onnitteluihin, kun Aino-Kaisa Piironen, Hanne Hämäläinen ja Elina Nevalainen pokkasivat palkinnon Karelia-amk:n parhaasta opinnäytetyöstä. Työn tuloksena syntyi käyttäjälähtöinen kuntouttavan ryhmätoiminnan malli. PK:n Muisti oli työn toimeksiantaja, ja Muistiluotsin ryhmäläiset omaisineen osallistuivat mallin kehittämiseen. Hieno juttu!

Pohjois-Karjalan Muisti ry/Muistiluotsin ja Karelia-ammattikorkeakoulun hyvä yhteistyö on jatkunut jo vuosia. Sillä vahvistetaan muistityön osaamista ja tehdään tulevaisuuteen luotaavaa asennetyötä. Yhteistyöhön tuli lisää suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta oppimis- ja palvelukeskus Voimalan aloittaessa vuonna 2011. Voimalan tavoitteena on täydentää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä luoda uudentyyppisiä, moniammatillisesti toteutettuja palveluja. Amk-yhteistyössä opiskelijat, sairastuneet ja läheiset kohtaavat. Merkittävää silloin on, että ollaan kohtaamisen, ei hoitamisen kehyksessä.

Oppia ja vaikuttamistyötä

Opiskelijoille yhteistyö tarjoaa huikeita oppimiskokemuksia. Toiveena on, että opiskelija näkee muistisairauden taakse ja kohtaa ihmisen ihmisenä niin hoidossa ja kuntoutuksessa kuin muussakin elämässä. Opiskelijat korostavat, miten tärkeää on saada kuulla ryhmäläisten kokemusta siitä, että toiminta edistää terveyttä. Esimerkiksi fysioterapian opiskelija kertoo, että testeissä on tullut parannusta mm. hahmottamisen ja hienomotoriikan osalta. Toiminta tukee arkielämän taitoja. Opiskelijat ovat innoissaan huomatessaan, että omalla työllä on merkitystä.

Opiskelijoiden kertoman mukaan tällaisen ryhmän kanssa työskentely on erityistä ja siitä saatu oppi arvokasta. Muun muassa ohjaamistaidot kehittyvät. Yhteistyön tapana on suunnitella ryhmiä, koota kokemuksia ja keskustella ryhmäläisten ja ohjaajien kesken sekä opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja Muistiluotsin työntekijöiden kesken. Toimintatapa on kaikille opettavaista ja näkökulmia laajentavaa. Vaikutamme tällä tavalla rakenteisiin: opiskelijoiden tietoisuus muistityöstä lisääntyy ja opiskeluun tulee paljon kaivattua muistiosaamista, joka siirtyy Voimalan tietotaidoksi.

Sujuvaa yhteistyötä

Pohjois-Karjalan Muisti ry/Muistiluotsin ja Voimalan yhteisiä toimintoja ovat erilaiset ryhmätoiminnat, opinnäytetyöt ja vuosittaiset Muistipäivät. Yhteistyötä tehdään myös Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa. Opetussuunnitelmaa valmisteltiin työelämäyhteistyössä, ja ensimmäinen ryhmä aloitti syksyllä 2015. Opinnäytetöillä ja muilla oppimistehtävillä opiskelijat kehittävät työyhteisöjä ja toimintaympäristöjä. Vaikuttamistyötä parhaimmillaan!

Muistiystävällinen maakunta

Muistityö on Pohjois-Karjalassa keskeinen osa ikäosaamista, jota maakunnassa on kehitetty jo pitkään. Muistiystävällisen maakunnan rakentaminen nojautuu yhtäältä kansalliseen Muistiohjelmaan ja toisaalta alueellisiin ohjelmiin ja strategioihin. Ohjelmallisen tason toiminta kehittyy ja konkretisoituu, kun tavalliset ihmiset tekevät käytännön yhteistyötä. Muistisairauksia poteville ja heidän läheisilleen järjestetään toimintamahdollisuuksia, vertaistukea ja tapahtumia koko maakunnan alueella. Tärkeää on turvata ihmisen oikeudet tulla ymmärretyksi ja olla arvostettu ja tärkeä osa yhteisöä.

Kirjoittajat:

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.

Sivu päivitetty 17.6.2016
comments powered by Disqus

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)