Riksdagsvalet 2023

Minnesförbundets mål för riksdagsperioden 2023–2027

 1. Vi ska investera i förebyggande och tidig diagnos av minnessjukdomar
 2. Vi ska säkerställa tryggt boende för minnessjuka
 3. Vi ska utveckla närståendevård av minnessjuka och förbättra närståendevårdarnas ställning

Vi ska investera i förebyggande och tidig diagnos av minnessjukdomar

 • Vi ska skapa incitament för välfärdsområdena och garantera finansieringen av förebyggande av minnessjukdomar samt främjande av hjärnhälsa bl.a. genom att utveckla påverkande livsstilsstyrning.
 • Vi ska fortsätta utveckla service- och vårdstigar för minnessjukdomar både regionalt och nationellt.
 • Vi ska möjliggöra tidig identifiering och diagnostisering av minnessjukdomar som en del av vårdstigen i hela Finland. Vi ska genom utbildning förbättra social- och hälsovårdspersonalens förmåga att identifiera minnessjukdomar och ställa diagnoser.

Vi ska säkerställa tryggt boende för minnessjuka

 • Kommuner och hushåll ska garanteras tillräckliga ekonomiska bidrag för att göra bostäder framkomliga och minnesvänliga.
 • Mellan boende hemma och omsorg dygnet runt behöver vi ett ökat antal stödboende och socialt boende.
 • Familjevård ska utvecklas och familjevårdarnas ekonomiska ställning ska tydliggöras och förbättras.
 • Det behövs fler tjänster som upprätthåller och rehabiliterar funktionsförmågan hos minnessjuka, såsom dagverksamhet.
 • Det ska finnas tillräckligt med vårdhemsplatser för de minnessjuka som inte längre klarar att bo självständigt eller med närståendevård.

Vi ska utveckla närståendevård av minnessjuka och förbättra närståendevårdarnas ställning

 • Närståendevårdarnas ställning i de olika välfärdsområdena ska förbättras och likställas genom att förnya lagstiftningen.
 • Närståendevårdarnas ork ska säkerställas genom att erbjuda tjänster, såsom fler lediga dagar för vårdare och korttidsvård för minnessjuka.
 • Arbetande närståendevårdares ställning ska förbättras genom att öka flexibiliteten i arbetslivet och reglera om ekonomisk ersättning vid ledighet för närståendevård. Även ställningen för närståendevårdare som bor längre ifrån den minnessjuka ska befästas.