Päättyneet projektit

Salon Muistiyhdistys ry

Päättyneet projektit

Veikkauksen tukemat Salon Muistiyhdistys ry:n projektit. Projektien loppuraportit ja projekteissa tuotettu materiaali löytyy tietopankista.

 

2016-2019

 Monikulttuurinen muisti/ Memoni

2016-2018

 Muistikylä

2012-2014

 Käytä pääomaasi

2011-2013

 Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti

2009-2011

 Työikäisten muistihäiriöt ja –sairaudet - Muistihäiriöiden ja –sairauksien   tunnistaminen ja huomioiminen työelämässä

2009 -2011

 Ensitieto ja tuki muistisairauden varhaisvaiheessa- projekti   yhteistyössä Varsinais-   Suomen muistiyhdistyksen kanssa

2006-2010

 Muistineuvolatoiminnan käynnistäminen

2006-2008 

 Muistihäiriö- ja dementiakuntoutusprojekti

2001-2008

 Dementoituneiden henkilöiden kuntouttava päivätoiminta

2005-2007

 Tuki-, ensitieto- ja vertaisryhmätoiminta dementoituneen   henkilön omaiselle

2003-2005

 Kuntoutusohjaajan toimi Salon kaupungissa ja ympäristö

2001-2003

 Ensitietotoiminta dementoituneen henkilön kotihoidon tueksi

1998-2000

 Asiakkaiden kuntouttava päivätoiminta ja viriketoiminta

1998-1999

 Dementoituneen omaisen kriisipalvelu ja sopeutumisvalmennus

1998

 Viikonloppupäivystys ja kotimiespalvelu

1996-1997

 Dementoituneen ilta- ja viikonloppuhoito osittain   palvelusetelin avulla

1991-1997 

 Dementtien päiväkeskuskokeilu