Kehittämishankkeet

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Kotkan Seudun Muistiyhdistys ry

Kehittämishankkeet

Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä kehityshankkeita.

Päättyneet kehityshankkeet:

Kunnon vuoksi -projekti (2005–2009)

Projektin tavoitteena oli muistihäiriösairaiden ja dementoituneiden kuntoutuksen merkityksen nostaminen sekä oikeanlaisen ja oikeaan aikaan tarjotun yksilöllisen kuntoutuksen toimintamallin luominen sekä omaishoitajien opastaminen kuntoa ylläpitävään toimintaan.

Kuntoutuksen tavoitteena oli muistihäiriö- ja dementiapotilaiden kunnon ja toimintakyvyn kohentaminen, sosiaalisen selviytymisen parantaminen, yleisen hyvinvoinnin kohentaminen sekä kotihoidon jatkumisen mahdollistaminen.

Pää kunnossa -projekti (2006–2008)

Projektin tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli muistihäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Projekti toteutetaan tiedottamisen, ohjaamisen, neuvonnan ja elämäntapoihin vaikuttamisen sekä kouluttamisen avulla. Kohderyhminä olivat: nuoret, työikäiset, seniorit, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja erityiskohteena projektin riskiryhmät

Elämästä kiinni -projekti (2003–2006)

Projektin tarkoituksena oli omaishoitajien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, omaishoitajien ja ammattiauttajien välisen yhteistyön kehittäminen sekä toimintamallin luominen omaishoitajien terveyden tukemiseksi omaishoitajuuden päättyessä.

Viriketoiminta kotihoidon tukena -projekti (2000–2004)

Projektin päämääränä oli parantaa dementoituneiden ihmisten kotihoidon laatua ja omaishoitajan jaksamista viriketoiminnan avulla. Lisätavoitteena oli dementiapotilaiden viriketoiminnan kehittäminen ja viriketoiminnan nostaminen esille kuntouttavana hoitomuotona.

Dementiapotilaan ja omaisen erityisprojekti (1998–2001)

Projektin tavoitteina oli ennaltaehkäistä dementiapotilaan tarvetta siirtyä kotihoidosta laitoshoitoon, kotihoidon laadun parantaminen ja laatuongelmien ennaltaehkäiseminen sekä uuden toimintamallin luominen tukemaan kotihoidon onnistumista ja ehkäisemään laitoshoitoon siirtymistä.