Verkkopalvelujen tietosuojaseloste

Kuvituskuva pariskunta halaa.jpg

Muistiliiton verkkopalvelujen tietosuojaseloste

1.   Rekisterinpitäjä

Muistiliitto ry
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
p. 09 6226 200
toimisto(a)muistiliitto.fi

jäljempänä Muistiliitto

2.   Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Muistiliitto ry / viestintäkoordinaattori
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
p. 09 6226 2015
tiedotus(a)muistiliitto.fi

3.   Rekisterin nimi

Muistiliiton verkkopalvelut:

 • Muistiliiton julkiset verkkosivut eli muistiliitto.fi ja muistiluotsi.fi
 • Muistiliiton extranet
 • Muistiliiton tapahtumahallinta
 • muistikummit.fi
 • Muistipaneeli.fi (lisätty 6.11.2020)

Päivitetty 10.9.2021, poistettu lakkautetut sivustot muistini.fi, muisti15.fi ja muisti17.fi.

4.   Evästeet (päivitetty 30.10.2019)

Muistiliitto käyttää evästeitä verkkosivustoillaan.  Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä. Lisäksi ne mahdollistavat sivujen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen verkkokauppaan.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne selaimen asetuksien kautta.

Sivustoillamme on myös painikkeita, joiden avulla voi jakaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asentaa eväste päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme ja lisätietoja saa kyseisen palvelun verkkosivustolta.

5.   Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Muistiliiton julkiset verkkosivut, extranet ja tapahtumahallinta

Muistiliiton julkisten verkkosivujen, extranetin ja tapahtumahallinnan osalta henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Verkkopalvelujen käyttäjätunnusten avulla Muistiliiton ja sen jäsenyhdistyksen henkilöstö(*) ja luottamushenkilöstö(**) voi:

 • hallinnoida Muistiliiton julkisia verkkosivuja, joilla myös yhdistysten omia verkkosivuja (*, **)
 • hallinnoida Muistiliiton extranettiä (*)
 • käyttää Muistiliiton extranettiä, joka on tarkoitettu vain järjestön sisäiseen käyttöön (*, **) sekä
 • hallinnoida omia tapahtumia Muistiliiton tapahtumahallinnassa (*, **).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • yhdistystoimintaan liittyvä sisäinen viestintä ja tiedottaminen 
 • jäsenpalvelut (jäseneksi käsitetään tässä Muistiliiton jäsenyhdistykset: niiden työntekijät ja luottamushenkilöstö)

Muistikummit.fi

Muistikummit.fi-sivuston henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Muistiliiton ja sen jäsenyhdistyksen henkilöstö ja luottamushenkilöstö, jotka kouluttavat ja koordinoivat muistikummilähettilästoimintaa, voivat: 

 • hallinnoida Muistikummit.fi lähettiläiden omaa verkkosivua  

Verkkopalvelun käyttäjätunnusten avulla Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten henkilöstö, luottamushenkilöstö ja vapaaehtoiset voivat:

 • käyttää muistikummit.fi-sivuston materiaalipankkia, joka on tarkoitettu vain muistikummilähettiläiden koulutuksen käyneiden käyttöön
 • hallinnoida omia tapahtumia muistikummit.fi-sivuston tapahtumahallinnassa ja kirjata toteutuneiden tapahtumien tiedot.

Muistikummien uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet tallennetaan. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu eli uutiskirjeen vastaanottaminen. Uutiskirje lähetetään vain sen tilanneille ja tilauksen voi lopettaa koska vain. Sähköpostiosoitetta ei säilytetä tilauksen lopettamisen jälkeen.

Muistipaneeli.fi

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Verkkopalvelun käyttäjätunnuksen avulla Muistipaneelin käyttäjä, muistipanelisti voi ottaa osaa vaihtuviin kyselyihin sekä muokata omia rekisteröitymistietojaan. Kyselyn tulokset raportoidaan anonyymeina.

Rekisteröitymissähköpostiosoite tallennetaan, mutta sitä ei koskaan käsitellä yhdessä vastauksen tai muun rekisteröitymistiedon kanssa. Muistipanelisti saa halutessaan sähköpostiin tiedon sulkeutuneesta kyselystä sekä tiedon, kun uusi kysely on auki ja vastaaminen mahdollista.

6.   Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä (Muistiliitto) käsittelee verkkopalveluiden yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja:

 • Muistiliiton julkiset verkkosivut
  • Rekisteröidyn (nimi ja) sähköpostiosoite
  • Muistiyhdistyksen työntekijä/luottamushenkilö voi korvata nimensä nimimerkillä
  • Muistiliiton työntekijöistä on käyttäjähallinnassa myös seuraavat, julkisesti verkkosivujen yhteystieto-osiossa näkyvät perustiedot: etu- ja sukunimi ja työpuhelinnumero
 • Muistiliiton extranet
  • Rekisteröidyn (nimi ja) sähköpostiosoite
  • Nimen voi korvata myös nimimerkillä
 • Muistiliiton tapahtumahallinta
  • Rekisteröidyn (nimi ja) sähköpostiosoite
 • Muistikummit.fi
  • Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • Nimen voi korvata myös nimimerkillä
  • Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet.
 • Muistipaneeli.fi
  • Sähköposti, rooli (sairastunut muistisairauteen, omainen tai läheinen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen), ikä ja maakunta

7.   Tietolähteet

Muistiliitto saa verkkopalvelujen käyttäjärekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.

Muistiliiton työntekijät rekisteröidään kaikkiin tässä dokumentissa mainittuihin verkkopalveluihin. Muistiliiton jäsenyhdistysten työntekijät ja luottamushenkilöstö voi käyttää palveluissa myös yhdistyksen – ei henkilön – nimiin rekisteröityjä käyttäjätunnuksia, jolloin henkilötietoja ei tarvita.

8.   Tietojen luovutukset ja siirrot

Muistiliitto hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivaa alihankkijaa, Solinetiä, joka vastaa Muistiliiton verkkopalvelujen ylläpidosta. Verkkopalvelujen käyttäjätiedot tallennetaan Solinetin hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle.

Muistiliitto ei koskaan luovuta verkkopalvelujen käyttäjätietoja ulkopuolisille tahoille.

9.   Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.

Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään vahvasti salattuja yhteyksiä. Kirjautuminen palvelimille on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin.

Muistiliitto säilyttää Muistiliiton julkisten verkkosivujen, extranetin ja tapahtumahallinnan osalta henkilötietoja niin kauan kuin työntekijä/luottamushenkilö on töissä Muistiliitossa/muistiyhdistyksessä ja käyttäjätunnus on aktiivinen. Inaktiiviset tunnukset käydään läpi kerran vuodessa. Viimeiset 12 kk inaktiivisina olleisiin käyttäjiin otetaan yhteyttä, ja jos he eivät vastaa järjestelmään rekisteröityyn s-postiosoitteeseen lähetettyyn viestiin, tunnus deletoidaan.

Muistini.fi-sivuston osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sivusto on verkossa. Jos sivusto päätetään joskus lakkauttaa, tiedot poistetaan välittömästi. 

Muistikummit.fi-sivuston osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sivusto on verkossa. Jos sivusto päätetään joskus lakkauttaa, tiedot anonymisoidaan tai poistetaan välittömästi.

Muisti15.fi- ja Muisti17.fi-sivustojen osalta tietoja pidetään julkisena vaalikauden ajan. Tämän jälkeen nettisivut poistetaan, mutta tiedot jätetään Muistiliiton vaikuttamistyön kehittämisen käyttöön.

Muistipaneeli.fi -sivustolla henkilö voi koska tahansa poistua Muistipaneelista ja poistaa rekisteröitymistietonsa. Myös inaktiiviset kävijät voidaan poistaa paneelista. 

Muistiliitto arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Muistiliitto huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Muistiliitto oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Muistiliitto ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua tai käyttäjätunnuksen tai siihen liittyvien henkilötietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

11.Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12.Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Muistiliitto muuttaa tätä selostetta, asettaa Muistiliitto muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai Muistiliiton jäsenyhdistyksille tarkoitetussa uutiskirjeessä