Muistipaketin tietosuojalause

Kuvituskuva pariskunta halaa.jpg


Muistiliiton Muistipaketin arvonnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Muistiliitto ry
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
p. 09 6226 200
toimisto(at)muistiliitto.fi

jäljempänä Muistiliitto

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Muistiliitto ry / Järjestötyön asiantuntija, Väli-Suomi
Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki
p. 045 657 8879
toimisto(at)muistiliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Muistiliitto ry:n Muistipaketin arvontaan osallistuneiden rekisteri

4. Evästeet

 

Muistiliitto käyttää evästeitä verkkosivustoillaan. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä. Lisäksi ne mahdollistavat sivujen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen verkkokauppaan.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne selaimen asetuksien kautta.

Sivustoillamme on myös painikkeita, joiden avulla voi jakaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asentaa eväste päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme ja lisätietoja saa kyseisen palvelun verkkosivustolta.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.   Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu arvonnan perusteella ottaa yhteyttä arvonnan voittajiin. Käsittelyn perusteena on lisäksi nimenomainen suostumus niiden henkilöiden osalta, jotka antavat suostumuksen lähettää lisätietoja muistiasioihin liittyen. Heille lähetetään kertaluontoinen sähköposti. Arvontaan osallistuneiden sähköpostiosoitteet tallennetaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  •    Arvonnan suorittaminen
  •    Kertaluonteisen sähköpostin lähettäminen suostumuksen antaneille

6.    Käsiteltävät henkilötiedot

Muistiliitto käsittelee Muistipaketin arvonnan yhteydessä seuraavia asiakkaiden henkilötietoja:

  •         rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero
  •         rekisteröidyn nimi
  •         rekisteröidyn ip-osoite

 

7.    Tietolähteet

Saamme tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

8.    Tietojen luovutukset ja siirrot

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Kysely on toteutettu ulkopuolisen palveluntarjoajan, Surveypal Oy, jonka hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. Joissain tapauksissa Muistiliiton ulkopuolinen palveluntarjoaja voi kuitenkin siirtää tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle ja käsitellä niitä siellä. Muistiliitto toteuttaa kaikki tarpeelliset sopimukselliset, oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiakastietoja käsitellään tietoturvallisesti ja riittävällä tietosuojan tasolla, jota EU:n/ETA:n sisällä noudatetaan.

9.    Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Henkilötietoja säilytetään kampanjan ajan. Tiedot poistetaan, kun viimeinen kuukausittainen arvonta on suoritettu ja suostumuksen antaneille on lähetty tietoa muistiasioista.

 

Muistiliitto arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Muistiliitto huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Muistiliitto oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

10.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Muistiliitto voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

11.    Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

12.    Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.