https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
Den minnessjukas rättigheter :: Muistiliitto

Den minnessjukas rättigheter

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Den minnessjukas rättigheter

Varje minnessjuk person har rätt:

 1. Till en diagnos och uppgifter om sin sjukdom och dess symptom
 2. Att få vederbörlig medicinering för sin sjukdom
 3. Att bli bemött som en vuxen människa och att bli hörd så att hans känslor och åsikter uppskattas
 4. Att vara tillsammans med sådana personer som känner till hans livshistoria samt hans kulturella och andliga behov och önskemål
 5. Att känna att han utgör en framgångsrik del av sitt samfund och samhället
 6. Leva en betydelsefull vardag i en trygg omgivning
 7. Att motionera regelbundet
 8. Att vara utan lugnande och antipsykotisk medicinering alltid då det är möjligt
 9. Till en beröring och en närhet som känns bra, såsom kramar, ömhet och att hålla någon i hand
 10. Att vara en expert rörande sitt eget liv och om han så önskar arbeta för minnessjuka personers förmåner
 11. Att som en aktiv aktör delta såväl i den närmaste kretsen som i ett världsomfattande perspektiv – t.ex. via Internet
 12. Till ett bemötande och till en vård som grundar sig på empati och en förståelse för minnessjukdomar

 

Fritt översatt: The Best FriendsTM Dementia Bill of Rights (Bell & Troxel 2013).

Självbestämmanderätt

En av de viktigaste rättigheterna som bör beaktas då det gäller en minnessjuk person är självbestämmanderätten. Med denna avses att en person har rätt att besluta om ärenden som gäller hen själv så länge som hen har kapacitet för detta och också kan förstå innebörden och följderna av sina beslut.

En minnessjukdom leder inte automatiskt till att självbestämmanderätten upphör. Även en minnessjuk person kan vara kapabel att på ett behörigt sätt fatta beslut om sig själv eller sin egendom. Så länge som personen själv är kapabel att besluta om sina egna angelägenheter, ska de beslut som personen fattat prioriteras framom den lagliga företrädarens eller någon annan närståendes åsikt.

När minnet och den övriga funktionsförmågan hos en minnessjuk person försämras leder det dock ofrånkomligen i något skede till en situation där personen inte längre självständigt kan fatta beslut om sina egna angelägenheter. Även i dessa situationer ska personens självbestämmanderätt respekteras, om personen uttryckt sin vilja (muntligt eller skriftligt) i det ärende som saken gäller när hen var kapabel att fatta beslut.

En minnessjuk person har också rätt till skydd. Med detta avses varje persons rätt att få skydd mot rättskränkningar förutom från utomstående parter också mot självförvållade kränkningar. En minnessjuk person skyddas exempelvis i en situation där en intressebevakare utses för hen.