Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 16.5.2018

Pirkanmaan Muistiaktiivien kannanotto muistisairaan palveluihin maakuntamallissa

Pirkanmaan Muistiaktiivit kantavat huolta sote-uudistuksesta

Pirkanmaan Muistiaktiivit ovat ilmaisseet huolensa muistisairaan palveluista maakuntamallissa. Pirkanmaan Muistiaktiivit -ryhmä toimii nimensä mukaisesti aktiivisesti. Alla olevaa sote-kannanottoa oli sorvaamassa kahdeksan ryhmäläistä.

Pirkanmaan Muistiaktiivien kannanotto muistisairaan palveluihin maakuntamallissa

Onko maakunnilla valmiuksia yksilölliseen ja hyvään hoitoon? Mikä on maakuntien rooli sotemuutoksessa?

Erityinen huoli on muistisairaiden hoidosta: jääkö vastuu entistä enemmän omaisille? Mikäli muistisairaiden pitkäaikaishoito entistä enemmän siirtyy yksityiselle puolelle, kuinka käy vähävaraisten henkilöiden, joilla ei ole varaa kalliisiin hoitomaksuihin?

On henkilöitä, jotka eivät ole löytäneet palveluita. Nyt uhkana on palvelujen vieminen yhä kauemmas. Jäävätkö ne henkilöt heitteille, jotka eivät hae apua? Mistä julkinen sektori vetäytyy pois, tekeekö se esimerkiksi etsivää työtä?

Huolta herättää myös, diagnostisoidaanko muistisairaudet riittävän aikaisin ja varmistetaanko jatkohoito ja säännöllinen kontrollikäynti muistihoitajalla ja geriatrin vastaanotolla. Asiakasmaksut ovat jo tällä hetkellä pohjoismaiden korkeimmat – korotetaanko maksuja edelleen? Kaikilla henkilöillä ei myöskään ole valmiuksia yhä enenevässä määrin sähköistyvien palveluiden käyttöön.

Perhehoitotyön näkökulmaa tulisi voimistaa. Diagnoosivaiheessa perheen pitäisi olla mukana hoidon suunnittelussa. Myös muistisairaan lapsilla tulisi olla tarvittava tieto ja ymmärrys sairauden etenemisestä, hoidosta ja kohtaamisasioista.

Jokaiselle muistisairaalle henkilölle tulisi turvata yksilöllisesti räätälöity tarpeen mukainen hoito, kuntoutus ja palvelut koko sairauden ajan sekä muistikoordinaattori varmistamaan hoito- ja palvelupolun jatkuvuus.

Lisätietoja:

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmiä. Maakunnallisten ryhmien tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä alueen Muistiluotsin ja paikallisyhdistysten toiminnasta ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin omassa maakunnassa. Lisätietoja Muistiaktiiveista Muistiliiton verkkosivuilta sekä Kirsti Kuusterältä: