Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 12.2.2018

Oulun Seudun Muistiaktiivit: Oikein viitoitettu hoitopolku jokaisen kuntaan

Oulun Seudun Muistiaktiivit

Oikein viitoitettu hoitopolku jokaisen kuntaan

Oulun Seudun Muistiaktiivit -ryhmä toivoo, että muistisairaiden hoitopolku toimisi hyvin ja että sairastuneet ja läheiset löytäisivät myös yhdistyksen tuen ja avun piiriin.

Otteita Oulun Seudun Muistiaktiivien kannanotosta 7.2.2018:

"Omaishoitajan asema perheessä on raskas. Omaishoitaja on työssä 24/7. Sairauden edetessä vastuu kasvaa. Pitää olla valppaana ympäri vuorokauden, pahimmassa tapauksessa uni on vain 'luurinunta', aistit ovat valppaana unenkin aikana ja pienimmätkin äänet havahduttavat hereille.

Jotta sairaus havaittaisiin varhaisessa vaiheessa ja lääkitys voitaisiin aloittaa nopeasti, tulisi terveydenhuollossamme olla järjestelmä, joka poimisi ne ihmiset, joilla voidaan epäillä alkavaa, etenevää muistisairautta. Työterveyshuolto on ensimmäisiä paikkoja, joissa asia tulee ottaa vakavasti jo pienestäkin merkistä ja ohjata henkilö jatkotutkimuksiin. Ongelmana on, että tieto ei aina siirry sinne, missä sitä tarvitaan.

Oikein viitoitettu hoitopolku tulee kuulua toimivaan terveydenhuoltoon jokaisessa kunnassa. Oulun seudulla on hyvä ja kattava terveydenhuoltoverkosto sekä pätevä, koulutettu henkilöstö. Hoitopolun, johon apua tarvitseva ihminen ohjataan, tulisi olla selkeä ja saavutettava, jotta hän ei jäisi diagnoosinsa kanssa yksin.

Oulun Seudun Muistiyhdistys, samoin kuin Oulun Seudun Omaishoitajat -yhdistys jakavat jäsenilleen tärkeää tietoa ja auttavat selviytymään arjessa. Kansalaisina myös meillä on vastuu heikoimmassa asemassa olevista – auttava käsi apua tarvitsevalle on hieno ele. Oulun Seudun Muistiyhdistys tarjoaa jäsenilleen muun muassa vertaistapaamisia, liikuntaa, musiikkia ja konsertteja.

Kyse on arjessa selviämisestä. Haasteellisuudesta huolimatta sairauden kanssa pystyy elämään ja nauttimaan monista hyvistä yhteisistä vuosista. Jokainen päivä tuo paljon iloa ja elämyksiä yhteisistä kokemuksista. Tukea me tarvitsemme jokainen, yksin ei kenenkään tarvitse yrittää. Tarjolla on virkistäviä lomia ja muita elämänlaatua parantavia tapahtumia, kunhan vain osaa niihin hakeutua tai pyytää neuvoja vaikkapa Muistiyhdistykseltä."

Muistiliitossa käynnistettiin valtakunnallinen Muistiaktiivit-toiminta vuonna 2013. Toiminta aloitettiin Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä vuonna 2017. Oulun Seudun Muistiaktiivit -ryhmässä on seitsemän Muistiyhdistyksen toiminnassa mukana olevaa aktiivia, joista jokaisella on kokemusta muistisairaan rinnalla kulkemisesta. Ryhmä ottaa kantaa sekä kiinnittää huomiota muistisairaiden ja omaisten elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätietoja: