Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 8.1.2015

Muistisairaan ihmisen näkymätön seksuaalisuus

Muistisairaan ihmisen näkymätön seksuaalisuus

Seksuaalisuus on tärkeä ihmisyyden osa, joka ei koskaan katoa, vaikka elämän varrella muuttuukin. Seksuaalisuudella tarkoitetaan muun muassa miehenä ja naisena olemista, suvun jatkamista, kiintymyksen osoittamista sekä mielihyvän kokemista. Seksuaalinen hyvinvointi antaa voimaa sekä tukee toimintakykyä ja persoonallisuutta.

Muistisairaallakin ihmisellä on tarve seksuaalisuuteen. Kun muistisairaus muuttaa rooleja ja häivyttää mielestä opittuja käyttäytymissääntöjä, muuttuu tunteiden osoittaminen avoimemmaksi, mutta samalla tarpeista kommunikointi vaikeutuu.

Tuoretta tietoa

Uudessa kartoituksessa selvitettiin muistisairaiden ihmisten puolisojen sekä hoitohenkilökunnan kokemuksia muistisairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen ja sen ilmenemiseen.

Keskeisin tulos oli, että muistisairaiden ihmisten seksuaalisuuden tiedostaminen sekä läheisyyden ja hellyyden tarpeiden huomioiminen on hoitotyössä hyvin vähäistä. Muistisairaan ihmisen seksuaalisuus on usein näkymätöntä ja tulee esille vasta ongelmien kautta. Hoitohenkilöstö kokeekin usein muistisairaiden ihmisten seksuaalisen käyttäytymisen ongelmallisena ja ristiriitaisena.

Hoitohenkilökunta tarvitseekin vahvempaa osaamista esimerkiksi seksuaalisuuden ilmaisun sekä parisuhteen tukemiseen, jotta jokainen muistisairas ihminen läheisineen voi elää yksilöllisestä ja onnellista elämää. Tällaista koulutusta hoitohenkilöstö ei juurikaan ole saanut.

SeHy-hanke

Näkymätön seksuaalisuus -raportti (Korhonen 2014) on Suomen Dementiayhdistyksen ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa -projektin (SeHy-hanke) tuotos. Se on ilmestynyt Muistiliiton julkaisusarjassa (1/2014).

SeHy-hanke käynnistyi tarpeesta vähentää seksuaalisuuteen liittyviä tabuja sekä kehittää ammattihenkilöstön osaamista ja tukea omaishoitajien jaksamista. Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on ollut asenneilmapiirin avartaminen ja keskustelun herättäminen.

Lisätietoja: