Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 1.6.2016

Muistiliitto otti kantaa omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Muistiliitto otti kantaa omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Muistiliitto oli tänään 1.6. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana. Käsiteltävänä oli omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttaminen (ks. Muistiliiton kannanotto kokonaisuudessaan täältä).

Keskeisimpiä muutoksia oli kolme. Lakiuudistuksessa omaishoitajille esitetään:

  • valmennusta ja koulutusta
  • hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluja
  • vapaajärjestelmän laajentamista

Muistiliitto näkee ehdotetut muutokset parannuksina. Yhtenä hyvän uudistuksen haasteena on se, että vapaaseen oikeutetut omaishoitaja eivät käytä vapaita hyödykseen. Usein syynä ovat vapaan aikaisen hoidon heikkoudet.

"Sijaishoidon tulee olla aina kuntouttavaa ja sellaista, että se tukee sairastuneen toimintakyvyn ylläpitämistä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä muistisairaan toimintakyky heikkenee hyvin nopeasti, jo muutamassa päivässä, ja alle viikossa hän voi romahtaa", sanoo toiminnanjohtaja Eila Okkonen ja jatkaa: "Kun sijaishoito on kuntouttavaa ja aktiivista, uskaltaa omaishoitaja lähteä vapaille ja "jättää" muistisairaan sijaishoitoon."

Lisätietoja: