Julkaistu 9.8.2017

Muistiliiton ja Hotuksen artikkeli kansainvälisessä lehdessä

Muistiliitto tilasi vuonna 2015 Hoitotyön tutkimussäätiöltä (Hotus) katsauksen muistisairaan ihmisen elämänlaatuun yhteydessä olevista tekijöistä ja niistä interventioista, joilla muistisairaan ihmisen elämänlaatua voidaan edistää. Tämä katsaus oli tärkeä pohja Hyvän hoidon kriteeristön uudistustyölle (2016). Kriteeristö on työkirja, joka tarjoaa muistityön ammattilaisille välineitä muistisairaiden ihmisten ja läheisten hyvän hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Tämän yhteistyön pohjalta on nyt julkaistu artikkeli kansainvälisesti arvostetussa Dementia-lehdessä. Muistiliitto näkee erittäin tärkeänä, että muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ei unohdeta, kun keskustellaan hyvästä hoidosta, hoivasta ja kuntoutuksesta.

Lisätietoja:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2019, 050 430 9815
anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, aivoterveys, muistiystävällinen Suomi ja muistisairauksiin liittyvät asenteet, hoiva- ja hoitotyö, Hyvän hoidon kriteeristö sekä osaamisen kehittäminen.