Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 9.12.2013

Muistiliitolla edustus kansallisen muistiohjelman ohjausryhmän sihteeristössä

Muistiliitolla edustus kansallisen muistiohjelman ohjausryhmän sihteeristössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt toimikaudelle 1.12.2013–31.12.2014 kansallisen muistiohjelman ohjausryhmän. Ryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata muistiohjelman toimeenpanoa yksityiskohtaisen toimeenpanosuunnitelman kautta. Toimeenpanosuunnitelma tulee perustumaan ohjelmassa esitetyille toimenpide-ehdotuksille. Toimeenpanosuunnitelmassa priorisoidaan ohjelman tavoitteiden toteutus vuosille 2014–2020.

Konkretisoituvien tehtävien osalta tehdään vaikutusarvioinnit ja ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan olemassa olevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantajärjestelmien sekä erilliskyselyjen ja -raportointien avulla. Toimeenpanosuunnitelma laaditaan huomioon ottaen sosiaali- ja terveysministeriössä tehty ja meneillään oleva lainsäädäntö- ja muu ohjaus.

Muistiliiton kantoja ryhmään tuo Muistiliiton muistiohjelmatoiminnan asiantuntija Kirsti Kuusterä.