Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 7.10.2016

Muistiaktiivien kannanotto: Muistiystävällisessä Suomessa kuuluu muistisairaiden ääni

Muistiaktiivien kannanotto

Muistiystävällisessä Suomessa kuuluu muistisairaiden ihmisten ääni

7.10.2016

Suomessa toteutetaan mittavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen muutosta, sote-uudistusta. Me muistisairaat ihmiset ja myös läheisemme tarvitsemme usein runsaasti sosiaali- ja terveystoimen palveluita. Olemme oman arkemme asiantuntijoita, joiden kokemusta ja näkemyksiä ei saa sivuuttaa palvelurakenteita ja palveluita uudistettaessa. Muistisairaiden ihmisten hyvä ja arvokas elämä on koko yhteiskunnan asia.

Kuntavaalit järjestetään ensi vuoden keväällä. Muistiyhdistykset voivat toimia merkittävänä tukena kuntavaaliehdokkaille, kun he ottavat askelia kohti muistiystävällistä Suomea. Muistiyhdistysten kautta muistisairaiden ihmisten ja läheisten ääni voi tulla kuuluviin myös puolueiden kuntavaaliohjelmissa.

Muistiliiton Muistiaktiivit – muistisairauteen sairastuneiden ja läheisten valtakunnallinen asiantuntijaryhmä – perustettiin vuonna 2013 ja se on toiminut jo kolmen vuoden ajan. Mielestämme nyt on hyvä aika käynnistää muistiaktiivitoimintaa myös paikallisiin muistiyhdistyksiin. Esitämme, että muistiyhdistysten hallitukset pohtivat kokouksissaan, miten muistisairaat jäsenet tulevat kuulluksi nykyistä paremmin ja miten he pääsevät vaikuttamaan yhdistysten toimintaan. Muistiaktiivien ryhmän perustaminen omassa yhdistyksessä tai yhdessä naapuriyhdistyksen kanssa on luonnollinen seuraus tästä pohdinnasta. Paikallisten muistiaktiivien kokemusasiantuntijuutta on vielä runsaasti käyttämättä.

Olemalla muistiyhdistyksen toiminnassa aktiivisia – omien voimavarojemme mukaan – me muistisairaat ihmiset ja läheiset annamme kasvot elämälle muistisairauden kanssa. Se vaatii meiltä kaikilta rohkeutta, mutta siten viemme yhdessä muistiystävällistä Suomea eteenpäin.

puheenjohtaja Jouni Rasi
Muistiaktiivit

Lisätietoja: