Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 4.12.2018

Muistiaktiivien kannanotto: Kulkemisen palveluiden kehno kehitys on katkaistava

Kulkemisen palveluiden kehno kehitys on katkaistava

Kaikkien kulkemisen palveluiden järjestämisessä on huomioitava muistisairaiden ihmisten tarpeet ja taattava turvalliset, joutuisat matkat.

”Pidämme erittäin tärkeänä, että kulkemisen palveluiden nykyiset ongelmat ratkaistaan ja muistisairaiden ihmisten tarpeet huomioidaan uuden matkalain valmistelussa”, toteaa muistisairaiden ihmisten ja omaisten kokemusasiantuntijaryhmä Muistiaktiivit kannanotossaan.

Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Lisäksi muistisairaiden ihmisten hoidossa ja hoivassa on painotettu jatkuvasti enemmän kotona asumista, minkä vuoksi muistisairaille ihmisille sopivien kuljetuspalveluiden tarve tulee vain kasvamaan.

”KELA-kyytien käytännöt, jotka vaativat taksin tilaamista ajoissa edellisenä päivänä tai vähintään kaksi tuntia ennen paluumatkaa ovat kokemustemme mukaan johtaneet turhaan odottamiseen ja mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin. Eteneviin muistisairauksiin saattaa liittyä vaikeuksia ajan ja paikan hahmottamisessa, joten pitkät odotusajat voivat johtaa hämmentymiseen tai eksymisiin.”

Muistiaktiivit on muistisairaiden ja heidän läheistensä muodostama asiantuntijaryhmä, joka ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistää muistisairauksiin sairastuneiden asiaa. 

Koko kannanotto on luettavissa täällä