Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 17.12.2020

Blogissa hyvästä hoidosta ja huolenpidosta

Blogissa hyvästä hoidosta ja huolenpidosta

Muistisairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnin lähtökohtana on oikeus elää omannäköistä elämää, tulla kuulluksi ja saada päättää omista asioistaan. Hyvä hoito perustuu monialaiseen osaamiseen ja koostuu muistisairaalle ihmisille ja hänen läheisilleen järjestetyistä ennakoivista, oikein kohdennetuista sekä turvallisista palveluista, kuntoutuksesta, hoidosta ja huolenpidosta, jossa yksilö kokee itsensä osalliseksi.

Muistiliiton julkaisema Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja nostaa esille muistisairautta sairastavan ihmisen hyvän hoidon ja elämänlaadun elementtejä. Se on nyt julkaistu myös sähköisellä alustalla. Lue lisää asiantuntijamme Sofie Klawér-Kallion blogista.