https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.12.2014

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluihinsa tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä asiasta muistutuksenkyseiseen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Asiakas- ja potilaslakien vuoden alusta voimaan tullut muutos antaa valvontaviranomaisille mahdollisuuden siirtää tehty kantelu käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä. Lakimuutosten toivotaan nopeuttavan vakavien rikkeiden käsittelyä.

Kevyempinä käsittelytapoina toivotaan suosittavan avointa keskustelua palveluyksikössä sekä tarvittaessa muistutuksen jättämistä. Tämä edesauttaa asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä vastavuoroista keskustelua ja on usein nopeampi tapa vaikuttaa hyvän hoidon toteutumiseen.

Lisätietoa muistutuksista ja kanteluista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilla.

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote (11.12.2014) kokonaisuudessaan:

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutuksia suhteessa kanteluihin vahvistetaan asiakas- ja potilaslakien muutoksella. Muutokset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria.

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Vuoden 2015 alusta alkaen valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat käsitellään siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa paremmin oman toimintansa laatua.
Muistutuksen voi tehdä myös suullisesti, mutta vastaus pitää aina antaa kirjallisesti. Toimintayksikköjen on tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä. Muistutuksen tekemisen pitää olla ihmisille mahdollisimman vaivatonta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyraja on jatkossa kaksi vuotta, kuten muissakin hallintoasioiden kanteluissa.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Huomautus 7.1.2015: Tasavallan presidentti vahvisti lain 12.12.2014.

Lisätietoja:

  • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki p. 0295 163 38
  • neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, p. 0295 163 357