Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.11.2017

Työikäinen muistisairas: vastaa kyselyyn

VASTAUSAIKA PÄÄTTYNYT

Työikäinen muistisairas: vastaa kyselyyn

Muistiliitto selvittää työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä. Tarkoituksena on selvittää, millaisia muutoksia alle 65-vuotias ihminen kokee sairastuttuaan muistisairauteen:

  • Miten elämä on sujunut diagnoosin jälkeen?
  • Millaista kohtelua olet saanut?
  • Onko kanssaihmisten, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tai työnantajien asenteissa ja käsityksissä muutettavaa?
  • Millaista tukea odotat? 

VASTAUSAIKA PÄÄTTYNYT.

Vastaa kyselyyn – VASTAUSAIKA PÄÄTTYNYT

Huom! Tähän kyselyyn voi vastata vain, jos itsellä on työiässä saatu muistisairauteen liittyvä diagnoosi.

>> Vastaa klikkaamalla tästä (klikkaa avautuvalla sivulla punaista "Klikkaa tästä" -painiketta) 

Kyselyssä voit kertoa, miten mielestäsi asenteita voisi muuttaa, kohtaamista parantaa ja millä sanoilla pitäisi puhua muistisairauksista ja muistisairauteen sairastuneista henkilöistä. Kyselyn loppuun voit kirjoittaa toiveita ja tarpeita oman hyvän elämän tukemiseen, oikeanlaiseen kohtaamiseen sekä arvostaviin sanoihin.

Voit vastata kyselyyn yksin tai kirjaajan avustamana/kirjaamana. Jos toinen henkilö kirjaa vastaukset, on tärkeää, ettei vastausten kirjaaja merkitse vastauksiin omia näkemyksiään vaan tuo mahdollisimman aidosti esille muistisairauteen sairastuneen vastaajan oman mielipiteen. Kirjaaja voi myös tulostaa lomakkeen vastaajalle paperille täytettäväksi ja siirtää vastaukset paperilta tälle lomakkeelle.

Voit käydä tutustumassa kysymyksiin etukäteen avaamalla ensin oheisen PDF-version. PDF-muotoinen lomake avautuu uuteen välilehteen.

Vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Muistiliitto julkaisee tulokset loppuvuodesta 2017. Tuloksia raportoidessa voidaan yksittäisiä kommentteja nostaa esille siten, ettei vastaajan anonymiteetti kuitenkaan vaarannu.

>> Vastaa klikkaamalla tästä (klikkaa avautuvalla sivulla punaista "Klikkaa tästä" -painiketta)

VASTAUSAIKA PÄÄTTYNYT. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron Super-lahjakortteja. 

Kyselyn tarve ja taustaa

Muistisairaudet liitetään yleisesti ikäihmisiin. Muistisairaudet eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaan ovat neurologisia sairauksia. Suomessa on noin 7 000 alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä, joista osa on hyvinkin nuoria.

Muistisairauksia todetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa. Muistisairauden diagnoosi ei vie toimintakykyä hetkessä, eikä sen tarvitse merkitä välitöntä työuran lopettamista. Muistisairausdiagnoosin saaneilla henkilöillä on oikeus tukeen, joka mahdollistaa voimavarojen ylläpitämisen ja mahdollisimman omannäköisen elämän jatkamisen. 

Haluamme kuulla työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten omakohtaisia kokemuksia muistisairausdiagnoosin mukana kohdatuista asenteista ja kohtaamisesta sekä siitä, miten niitä tulisi muuttaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muistijärjestön työssä työikäisten muistisairaiden aseman parantamiseksi.

Uutista päivitetty 4.12.2017: kysely sulkeutunut.

Lisätietoa:

  • Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaa tutkimusyritys Innolink Research Oy. Kyselystä antaa lisätietoa projektipäällikkö Meiju Ahomäki / Innolink Research Oy
  • Lisätietoa työikäisen muistisairauksista: