Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 4.12.2013

Toteutuuko muistisairaan oikeus turvalliseen liikkumiseen?

Toteutuuko muistisairaan oikeus turvalliseen liikkumiseen?

Muistiliitto järjesti muistisairaiden ja läheisten seminaarin Mikkelissä 2.12.2013. Seminaarin osallistujat vaativat kuntapäättäjiä huomioimaan päätöksenteossaan säästöpaineidenkin alla muistisairaiden ihmisten oikeuden liikkua turvallisesti.

Muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä ovat motivoituneita pitämään huolta kunnostaan ja pysymään liikkeellä läpi elämän. Ikääntyneet voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan vain, jos muistisairaiden ihmisten ja heidän läheisensä omaa aktiivisuutta tuetaan. Muistisairauksiin liittyy usein toimintakyvyn vajauksia. Liikkeelle lähtemisen edellytyksenä on innostus ja tuki, esteetön ympäristö ja tarvittavat apuvälineet. Turvallinen ympäristö on kaikenikäisten kuntalaisten etu.

Oikeus aktiiviseen arkeen ei lopu muistisairausdiagnoosiin

Muistisairauden diagnoosi ei poista itsemääräämisoikeutta. Vaadimme jokaiselle sairastuneelle oikeuden jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää ja harrastaa liikuntaa itselleen luontaisella tavalla. Liikunta tuo myös sosiaalista kanssakäymistä ja iloa elämään. Muistisairaiden ja heidän läheistensä ääntä on kuunneltava vahvemmin palvelujen, kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä. Muistisairailla on oikeus elää omannäköistään elämää, osallistua ja vaikuttaa.

Joka päivä 36 suomalaista sairastuu muistisairauteen. Yhteensä sairastuneita on jo 130 000, joista noin 70 000 asuu kotona. Arvioiden mukaan 40 000 muistisairasta asuu yksin. Kun muistisairaiden ihmisten läheiset huomioidaan, voidaan muistisairauksien arvioida koskettavan noin miljoonaa suomalaista.

Lisätietoja:

Krista Pajala
järjestöpäällikkö
puh. 050 331 8915
krista.pajala@muistiliitto.fi