Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 14.11.2023

Tietoa ja tukea kaikille riippumatta kieli- tai kulttuuritaustasta

Suomessa elää melkein puoli miljoona vieraskielistä ihmistä, joilla ei ole äidinkielenä kotimaista kieltä. Määrä tulee tulevina vuosina vain lisääntymään samalla kun muistisairaiden määrä kasvaa. Jokaisen muistisairaan yksilölliset tarpeet pitää ottaa huomioon, ja kun kyse on Suomeen muuttaneista, kieli- ja kulttuuritaustan vaikutusta ei voi väheksyä.

Muistiliitossa halutaan kehittyä tukemaan kaikkia muistisairaita ja läheisiä, riippumatta kielestä tai kulttuuritaustasta. Muistiopas-hanke käynnistettiin maaliskuussa panostamaan tiedon levittämiseen sekä tuen tarjoamiseen eri kieliyhteisöihin. Hankkeessa nähdään mahdollisuuksia onnistuneisiin kohtaamisiin ja toimintamuotoihin löytämällä vapaaehtoisia muistioppaita, jotka voivat toimia tiedonvälittäjinä ja tukihenkilöinä muistisairaan omalla äidinkielellään ja kulttuuriin sopivalla tavalla.

Lue lisää Muistiopas-hankkeen hankekoordinaattori Ida Mitchellin ja asiantuntija Sven Claesin blogista!