Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 8.8.2017

Stöd och information om minnessjukdomar nu även på svenska

Stöd och information om minnessjukdomar nu även på svenska

Stödtelefonen Muistineuvo har svarat på frågor på finska om minnessjukdomar redan i ett och ett halvt år. Nu gör den det också på svenska under namnet Minneslinjen tisdagar kl. 14–17. Numret är detsamma för alla: 09 8766 550.

Minneslinjen är en riksomfattande stödtelefon som riktar sig framför allt till minnessjuka personer och deras närstående, men också till dem som arbetar med minnessjuka. De som svarar, Minneslots-experter och experter från stödcentren, erbjuder information, handledning och rådgivning om minnet, minnessjukdomar, behandling av minnessjukdomar och om servicesystemet. Den som ringer får information när det behövs och i lämpliga portioner.

– Vardagens utmaningar inom hem- och närståendevården syns på många sätt i samtalen. De som sköter en minnessjuk hemma befinner sig ofta på gränsen till vad de orkar med och får sällan experthjälp. Många gånger kan situationen vara så tung att de egna krafterna inte räcker till för att skaffa hjälp. I sådana situationer är stödtelefonen guld värd, säger projektkoordinator Mailis Heiskanen vid Alzheimer Centralförbundet.

Minneslinjen svarar på en mångfald av frågor om minnet och minnessjukdomar. De vanligaste frågorna gäller vilka symtom minnessjukdomar kan ge och hur sjukdomarna undersöks och behandlas. Men det ställs också frågor om intressebevakningsfullmakter och viljeyttringar som gäller vården.

Minneslinjen är en stödtelefontjänst som drivs av Alzheimer Centralförbundet och den finansieras av social- och hälsovårdsministeriet med intäkter från Veikkaus. Samtal till Minneslinjen kostar 0,08 €/min. + lna.

Ytterligare information: