Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 19.3.2018

Sairastatko muistisairautta? Vastaathan kyselyyn vammaisten oikeuksista Suomessa

Sairastatko muistisairautta?

Vastaathan kyselyyn vammaisten oikeuksista Suomessa

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Rinnakkaisraporttia varten Vammaisfoorumi ry tekee kyselyä vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa. Myös Muistiliitto on Vammaisfoorumin jäsen. Kyselyssä vammaisilta henkilöiltä kysytään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien.

Muistisairas: vastaathan kyselyyn

YK:n vammaissopimus takaa vammaisille ihmisille yhdenvertaisen kohtelun. Vammaisuutta ei katsota diagnoosista, vaan tarpeesta käsin. Näin esimerkiksi muistisairas ihminen on oikeutettu esimerkiksi vammaispalveluihin, jos hänellä on palvelun tarve, jos hän ei saa riittävästi palvelua muun lain nojalla ja jos palvelun myöntökriteerit täyttyvät.

Vammaisfoorumin kyselyyn haetaan vastauksia myös muistisairailta ihmisiltä. Näin kartoitetaan sitä, miten Suomi tukee vammaisten ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Tähän kyselyyn voi vastata 30.5.2018 asti (enkäten på svenska). Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi.

Päivitys 4.4.2018: Vastausaikaa jatkettu 30.5. saakka.

Lue lisää:

Lisätietoja: