Julkaistu 16.6.2016

Raha-automaattiyhdistys:

Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen

Yhdeksän kymmenestä saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta uusia ystäviä, kertoo Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuore RAY tukee -barometri. Sen mukaan ihmisiä vetää mukaan järjestötoimintaan halu tutustua uusiin ihmisiin, tarve olla avuksi sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä tekemistä.

Valtaosa järjestötoimintaan osallistuvista kokee tulevansa järjestössä kuulluksi sekä saavansa järjestötoiminnasta tietoa ja uusia ystäviä, kertoo barometri. Myös omien kokemusten jakaminen muiden kanssa on tärkeää.

Kaiken kaikkiaan järjestöjen toimintaan osallistumisen koetaan vastaavan odotuksiin.

Heidi Härmä
viestintäkoordinaattori, Muisti-lehden toimitussihteeri
puh. 09 6226 2015, 044 727 8715
heidi.harma@muistiliitto.fi
Muistiliiton yleisviestintä, verkkoviestintä ja sosiaalinen media, järjestön sisäinen viestintä.