Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.2.2015

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee

Muistisairauteen sairastuneilla on ollut vaikeuksia päästä lääkinnälliseen kuntoutukseen, koska vaikeavammaisuuden kriteerit ovat hyvin fyysisesti painottuneita. Kuitenkin myös muistisairaiden ihmisten on tärkeää saada kuntoutusta ajoissa, jotta toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. Tästä näkökulmasta ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta:

Otteita sosiaali- ja tervesministeriön tiedotteesta 19.2.2015:

Jatkossa oikeus Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ei enää edellytä, että hakija saa myös korotettua tai ylintä vammaisetuutta. Samalla vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Oikeus kuntoutukseen voidaan ratkaista ilman vaikeavammaisen käsitettä.

Kuntoutuksen myöntäminen perustuu jatkossa sairauteen tai vammaan, niihin liittyviin rajoitteisiin ja huomattaviin vaikeuksiin arjessa suoriutumisessa sekä vähintään vuoden kestävään kuntoutustarpeeseen. Toimintakykyyn vaikuttavat tekijät otetaan huomioon kokonaisuutena kuntoutustarpeen arviossa. Muutos lisää kuntoutukseen oikeutettujen ihmisten määrää vuositasolla noin 7 700 henkilöllä vuodesta 2017 lähtien.

Tasavallan presidentin on vahvistanut lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun muuttamisen (HE 332/2014 vp) 20.2.2014, ja se tulee voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja:

Lisätietoja: