Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 19.3.2018

Oikea-aikainen muutto yhteisökotiin – Hotus ja Muistiliitto yhteistyöhön

Oikea-aikainen muutto yhteisökotiin

Hotus ja Muistiliitto yhteistyöhön

Koti on muistisairaalle oikea asuinpaikka niin kauan kuin kotona asuminen on hänen tahtonsa mukaista ja vastaa hänen tarpeisiinsa. Sairauden edetessä koti voi kuitenkin muuttua muistisairaalle turvattomaksi ympäristöksi. Ympärivuorokautisen hoivapalvelun piiriin tapahtuvan oikea-aikaisen muuton tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto voivat olla haastavia.

Hoitotyön Tutkimussäätiö Hotus ja Muistiliitto ovat aloittaneet Muistiliiton kanssa yhteisen Veikkauksen rahoittaman hankkeen (2018–2020), jonka tavoitteena on edistää muistisairaan hyvän ja turvallisen hoidon toteutumista. Hankkeessa laaditaan yhdessä muistisairaiden, heidän omaistensa ja muiden sidosryhmien kanssa työkalu, joka auttaa arvioimaan, milloin keskustelu muutosta ympärivuorokautisten hoivapalveluiden piiriin on hyvä aloittaa. Hankkeessa myös luodaan toimintamalli työkalun valtakunnalliseen käyttöönottoon.

Hanke on kaikille Suomen muistisairaille ja heidän läheisilleen erittäin tärkeä. Saamme Muistiliittoon paljon viestejä ja kysymyksiä siitä, milloin ei omassa kodissa enää ole turvallista jatkaa elämää. Muistisairas voi tuntea olonsa turvattomaksi ja läheinen kantaa jatkuvaa huolta, sanoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Eila Okkonen.

Vastaa kyselyyn

Pyydämme nyt muistisairautta sairastavia, muistisairaan omaisia, läheisiä ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osallistumaan työkalun kehittämiseen ja vastaamaan oheiseen aihetta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn voi vastata 31.5.2018 asti. Linkki kyselyyn.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään myös Hotuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvataan muistisairautta sairastavien, heidän läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa.

Hanketta ja kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

  • tutkija, TtM Hannele Siltanen / Hoitotyön tutkimussäätiö p. 050 527 7433
  • tutkija, TtM Heidi Parisod / Hoitotyön tutkimussäätiö p. 044 529 0037

Lisätietoja: