Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 11.12.2015

Muistisairaudet eurooppalaiseksi terveysprioriteetiksi

Muistisairaudet eurooppalaiseksi terveysprioriteetiksi

Eurooppalainen väestö ikääntyy, ja samalla muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa. Jotta muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatu säilyy hyvänä ja hoito ja palvelut ovat jatkossa riittäviä ja laadukkaita, tehdään vaikuttamistyötä monella rintamalla.

Glasgow'n julistus

Muistiliiton eurooppalainen kattojärjestö, Alzheimer Europe (AE), kampanjoi vuoden 2015 yhteiseurooppalaisen muistiohjelman ja entistä vahvemman yhteistyön puolesta. Niin sanotun Glasgow'n julistuksen taakse kerättiin nimiä niin yksityishenkilöiltä kuin päättäjiltäkin, ja sen sanomaan sitoutui myös tutkimus-, hoito- ja muita organisaatioita.

Suomessakin tehtiin vahvaa kampanjointia, ja Muistiliiton jäsenyhdistykset keräsivät huiman määrän nimiä yhteisen tavoitteen taakse. Tämä vaikuttamistyö kantoi hedelmää: Suomi oli allekirjoitusten määrällä laskettuna kolmanneksi suurin julistuksen tukija.

Yhteensä allekirjoituksia kerättiin ympäri Eurooppaa:

 • yksilöallekirjoittajat11 613 allekirjoitusta
  • näistä upeat 1 223, eli 10,5 % kaikista allekirjoituksista kerättiin Suomessa
 • organisaatiot203 tukijaorganisaatiota
  • näistä 30, eli 14,8%, Suomesta
  • ja 22 järjestömme sisäistä organisaatiota (Muistiliitto + muistiyhdistyksiä)
 • päättäjät151 allekirjoittajaa, joista 85 europarlamentaarikkoa
  • näistä 56, eli 37,1% suomalaisia

Glasgow'n julistus allekirjoituksineen on luovutettu Euroopan parlamentissa 1.12.2015.

>> Lisätietoja Glasgow'n julistuksesta sekä kaikkien allekirjoittajien nimet / tahot

Yhteistyötä ja edistysaskelia EU-tasolla

Euroopan parlamentissa on tehty kirjallinen kannanotto koskien Alzheimerin tautia. Kannanotossa vaaditaan Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien nostamista yhdeksi Euroopan kansanterveyden painopisteeksi sekä luomaan kattavan strategian Alzheimerin taudin aiheuttamien haasteiden kohtaamiseksi.

Muistiliitto yhdessä AE:n kanssa on muistuttanut europarlamentaarikkoja sitoutumaan tärkeän asian taakse. Tällä hetkellä viisi suomalaista MEPpiä on allekirjoittanut kannanoton.

>> Kannanoton allekirjoittaneet europarlamentaarikot AE:n sivuilla
>> Kirjallinen kannanotto Alzheimerin tautiin (57/2015)

Eurooppa-neuvoston Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK, englanniksi EPSCO Council) kokoontui 7.12.2015 Brysselissä keskustelemaan Luxemburgin EU-puheenjohtajakauden päättäjäisiksi.

Neuvosto kannustaa kaikkia EU-jäsenmaita nostamaan muistisairaudet terveysprioriteetiksi, luomaan oman kansallisen muistiohjelmansa - joka Suomella jo on - sekä vahvistamaan omalta osaltaan Eurooppalaista yhteistyötä.

Erityisesti tarvitaan:

 • muistisairaiden ihmisten yhdenvertaisten ihmisoikeuksien korostamista,
 • muistisairaiden ihmisten omaa aktiivisen toimijuuden korostamista päätöksenteossa,
 • muistisairauksien tunnustamista vammaispalvelujen tarvetta lisääväksi sairausryhmäksi,
 • omaisten ja läheisten tärkeän roolin korostamista,
 • aivoterveyttä edistäviä toimia muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä
 • muistisairaiden ihmisten elämänlaatua parantavia toimia.

"Muistisairaudet on todellinen sosioekonominen haaste sekä sairastuneille ja läheisille että koko terveysjärjestelmällemme. Siksi näemme muistisairaudet yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaatii monialaista lähestymistä", sanoo Luxemburgin tasa-arvo- ja terveysministeri Lydia Mutsch.

>> AE:n uutisointi aiheesta