https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
Muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnista huolehdittava myös poikkeusoloissa  :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 16.5.2020

Muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnista huolehdittava myös poikkeusoloissa 

Muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnista huolehdittava myös poikkeusoloissa

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot uhkaavat heikentää muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä. Myös poikkeusoloissa on välttämätöntä huolehtia riittävästä tuesta ja palveluista sekä löydettävä uusia, vaihtoehtoisia auttamisen tapoja. 

Muistiliiton liittovaltuusto pitää tärkeänä, että ikääntyneitä ja muita riskiryhmiä suojellaan virukselta. Samaan aikaan huoli rajoitustoimien muista laaja-alaisista vaikutuksista kasvaa etenkin nyt, kun pandemian keston arvellaan pitkittyvän. Jo nyt on havaittavissa, että muistisairaiden ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky heikentyvät, kun kuntouttava päivätoiminta, vertaisryhmät, liikunta- ja harrasteryhmät ovat loppuneet ja sosiaaliset kontaktit ovat minimissä. 

Muistisairaudet ovat eteneviä neurologisia sairauksia ja toimintakykyä ja aivoterveyttä on tärkeää jatkuvasti tukea. Nyt huoli sairauden etenemisestä ja omasta pärjäämisestä kasvaa. Läheiset ja omaishoitajat uhkaavat uupua, koska päivätoiminta ja monin paikoin myös lyhytaikaishoito on keskeytetty. Tämä estää omaisia pitämästä vapaapäiviä tai hengähdyshetkiä vaativan hoivatyön lomassa. Hoivayksiköissä asuvien muistisairaiden ja läheisten yhteys on ohentunut tai jopa katkennut vierailukieltojen myötä.    

Muistiliiton liittovaltuusto edellyttää, että muistisairaiden ja läheisten tueksi tehdään seuraavat toimet: 

  • Muistihoitajat, muistikoordinaattorit ja muistisairaita hoitavat lääkärit palautetaan takaisin tehtäviinsä, jotta muistitestit, muistitutkimukset, diagnosointi, ensitieto ja hoidon aloittaminen saadaan taas toimimaan. 

  • Lyhytaikaishoitoon tulevia muistisairaita ei rinnasteta hoivakodeissa ulkopuolisiin vierailijoihin vaan intervallijaksoja jatketaan. Omaisia tiedotetaan aktiivisesti siitä, että hoitoon on turvallista tulla. Perhehoidon mahdollisuuksia vastata lyhytaikaishoidon tarpeeseen selvitetään aktiivisesti. 

  • Hoivayksiköissä otetaan käyttöön luovia ja innovatiivisia tapoja tukea asukkaiden ja läheisten kontakteja mm. ulkotiloissa. Saattohoitotilanteissa omaisten on ehdottomasti päästävä hyvästelemään läheisensä. 

  • Viranomaiset laativat selkeät ja kannustavat ohjeet riskiryhmään kuuluvien turvalliseen ulkoiluun ja liikkumiseen. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä asukkaiden pitää päästä ulkoilemaan ja yksiköiden tulee avata ovensa fysio- ja toimintaterapeuttien käynneille. 

  • Rajoitustoimien vaikutuksia arvioidaan huolellisesti paitsi muistisairaiden, myös koko väestön elinikäisen aivoterveyden näkökulmasta ja suunnataan resursseja sen tukemiseen.  

Muistiliiton liittovaltuusto edellyttää myös, että poikkeusoloissa järjestöjen toimintaedellytykset turvataan sekä Veikkauksen tuotoilla rahoitettavan toiminnan että palvelutoiminnan osalta.   

Muistiliiton jäsenyhdistykset ovat joustavasti ja nopeasti reagoineet tilanteeseen luoden uusia toimintamalleja kuten säännölliset puhelinsoitot, postitse lähettävät kirjeet ja aktivoivat tehtäväpaketit. Digitaalisesti pidetään yhteyttä silloin, kun laitteiden käyttö soveltuu kohderyhmälle. Muistineuvo- ja Vertaislinja-puhelinpalvelut, Muistiliiton verkkosivut ja yhdistysten monipuolinen tuki eri puolilla maata ovat muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä apuna poikkeusoloissa.  

Liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseensa lauantaina 16.5.2020. Kokous järjestettiin etäyhteyksillä.