Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 21.9.2023

Muistisairaat vaativat välitöntä tarttumista hoidon ongelmiin

Muistiliiton Muistiaktiivi-toiminnassa muistisairaat ja läheiset tekevät aktiivista vaikuttamistyötä ympäri Suomen ja muistuttavat, että muistisairailla on yhteiskunnassa oikeus toimijuuteen. Nyt julkaistavassa kannanotossa Muistiaktiivit ilmaisevat huolensa ongelmista, jotka liittyvät muistisairaiden ihmisarvoiseen hoitoon Suomessa.

Kannanoton mukaan Suomessa on laajoja yhteiskunnallisia ongelmia, jotka liittyvät muistisairaiden ihmisarvoiseen hoitoon Suomessa. Useilla hyvinvointialueilla muistisairaalla henkilöllä on erittäin suuria haasteita saada lyhytaikainen tai ympärivuorokautinen hoitopaikka. Hoitohenkilökunnan riittämättömyys näkyy pahimmillaan rajoittamistoimina, kuten sänkyyn sitomisena.

Huonoimmassa asemassa ovat kotona hoidettavat muistisairaat. Omaishoitajan oletetaan jaksavan hoitaa hyvinkin heikkokuntoista muistisairasta. Muistisairaiden halutaan asuvan kotona entistä pitempään, vaikka kotihoidon tukipalvelut ovat riittämättömällä tasolla. Suomessa on yli 200 000 muistisairasta ja vuosittain sairastuu noin 14 500 henkilöä. Pääosa
sairastuneista asuu kotona. Muistisairasta läheistään hoitavat ovat suurin omaishoitajien ryhmä.

On tärkeää, että muistisairaat itse pääsevät kertomaan, miten ihmisarvoista hoitoa tulisi jatkossa kehittää. Vaikuttamistyö antaa monelle tunteen siitä, että elämä muistisairauden kanssa on arvokasta. Muistiliitto painottaa muistisairaiden ja heidän läheistensä äänen kuuntelemista. Muistiaktiivi-toiminta on siitä konkreettinen osoitus.

Muistiaktiivi-toiminta täyttää tänä syksynä 10 vuotta. Kannanotto julkaistaan Maailman Alzheimer-päivänä 21.9.2023.

Lue kannanotto täällä.

Lisätietoja:

Anita Pohjanvuori, asiantuntija, Muistiliitto, 050 430 9815, anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi