https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
Muistiliitto YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelman valmistelussa :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 27.6.2017

Muistiliitto YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelman valmistelussa

Muistiliitto YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelman valmistelussa

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on laatimassa YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 2017–2019. Siinä määritellään ko. vammaissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta. Muistiliiton toiminnanjohtaja Eila Okkonen osallistui 21.6.2017 toimintaohjelman valmisteluun STM:n kuulemistilaisuudessa.

– Pidämme lähtökohtana sitä, että muistisairaiden henkilöiden, joilla on toimintarajoitteen johdosta vaikeuksia suoriutua elämästään, on saatava tavanomaista elämäänsä tukevia palveluja ja tukitoimia nykyisen ja tulevan vammaislainsäädännön puitteissa, korostaa Okkonen.

Tämä ei nykyisellään toteudu tasa-arvoisesti. Jatkossa on huolehdittava siitä, että myös muistisairaat saavat apua ja tukea yhdenvertaisesti.

Muistiliiton lausunto

Muistiliitto esitti lausunnossaan muistisairaiden henkilöiden näkökulmasta seuraavat asiat, jotka sopimuksen täytäntöönpanossa on tällä kaudella huomioitava:

  • 1. artikla: Muistisairaille ei ole myönnetty yhdenvertaisesti vammaispalveluja huolimatta kognitiivisista toimintarajoitteista johtuvista tarpeista, vaikka muistisairaudet selkeästi sisältyvät vammaisuuden määritelmään (VPL 2§).
  • 2. artikla: Muistisairaiden syrjintää ja rajoittamista esiintyy Suomessa kaiken aikaa. Muistisairaita pidetään päivittäin lukittujen ovien takana, sidotaan tuoleihin ja sänkyihin sekä estetään nousemasta tuolista tarjotinpöydän avulla. Tällaisella epäinhimillisellä kohtelulla mitätöidään muistisairaiden henkilöiden ihmisarvo ja oikeudet, vaikka kohtuullisilla mukauttamisen keinoilla tällaisia keinoja ei tarvitsisi käyttää. Liian usein turhaan vedotaan henkilön suojeluun tai henkilöstön määrään.
  • 3. artikla: Itsemääräämisoikeus, osallisuus, syrjimättömyys ja esteettömyys ovat mahdollisia. Muistisairaalla on oltava oikeus osallistua ja olla näkyvänä osana lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa. Päätöksenteko on turvattava tuetun päätöksenteon keinoin. Muistisairaan tekemää kirjallista hoitotahtoa kunnioitettava. 
  • 9. artikla: Muistisairaan oikeus osallistua täysimääräisesti tavanomaiseen elämään ja harrastuksiin edellyttää kuljetuspalvelua ja sairauden edetessä henkilökohtaista avustajaa. Muistiystävällisessä ympäristössä otetaan huomioon värikontrastien, valaistuksen, viitoituksen lisäksi ystävällinen asenne.
  • 33. artikla: Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen korostaa, että YK:n vammaisyleissopimuksen seurantajärjestelmä on luotava sellaiseksi, jossa muistisairaita henkilöitä ja järjestöä kuullaan jatkossakin täysimääräisesti.

Lisätietoa: