Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 22.11.2023

Muistiliitto otti kantaa STM:n laatusuositukseen

Muistiliitto on antanut lausunnon laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden ja kuntien varautumista väestön ikääntymiseen ja siinä on haluttu huomioida entistä enemmän toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyä ja hoidon vaikuttavuutta.

Muistiliitto toi omassa lausunnossaan haasteena esille muun muassa sen, että laatusuositus ei ota kovin selkeästi kantaa siihen, kenen vastuulla suositusten toteuttaminen tai niiden seuraaminen on. Hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävänjako ennaltaehkäisevän työn ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suhteen on etenkin sujuvan asiakaspolun näkökulmasta haasteellista.

Laatusuosituksen tavoitteena on aktiivinen ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja kestävät palvelut. Muistiliitto huomauttaa, että valitettavan usein palveluiden kehittämisen lähtökohtana ovat ikääntyvät henkilöt, joilla on voimavaroja oman toimintakykynsä ylläpitämiseen. Muistiliitto näkee, että muistisairaiden ja läheisten toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta tarvitaan palveluita, joissa rinnalla kulkevat riittävä tuki ja ohjaus. Erilaisten toimintarajoitteiden ja yksilöllisten tarpeiden huomioinen tulisi olla palvelutoiminnan kehittämisen lähtökohtana, jotta palveluilla vastataan aitoon tarpeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet vastaavia laatusuosituksia vuosina 2001, 2008, 2013, 2017 ja 2020. Nyt lausuttavana ollut laatusuositus julkaistaan yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n sekä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Voit tutustua Muistiliiton lausuntoon kokonaisuudessaan Lausuntopalvelussa.