Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.8.2019

Muistiliitto mukana keskustelussa ikäihmisten laadukkaista palveluista

Muistiliitto mukana keskustelussa iäkkäiden laadukkaista palveluista

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru järjesti työkokouksen iäkkäiden laadukkaista palveluista keskiviikkona 21. elokuuta. Myös Muistiliitto osallistui kokoukseen.

Työkokous on jatkoa ministeri Annika Saarikon keväällä aloittamalle työlle, jossa asetettiin tavoitteet vanhuspalveluiden laadun turvaamiselle.

Muistiliitto pitää tärkeänä, että muistisairaiden asuin- ja hoivaympäristöjä kehitetään porrasteisesti. Sairauden alkuvaiheessa moni voi asua kotonaan kotihoidon ja omaisten tuella.

– Sairauden edetessä kotoa tulisi voida siirtyä palveluasumiseen ja myöhemmin ympärivuorokautiseen hoivaan joustavasti. Nyt moni joutuu asumaan kotona liian pitkään kokien turvattomuutta, sanoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

Muistiliitto osallistui viime hallituskaudella aktiivisesti lainsäädäntö- ja ryhmätyöskentelyyn ja jäsenyhdistykset olivat mukana maakunnallisessa sote-valmistelussa.

– Pidämme soten etenemistä ja palveluiden järjestämistä erityisen tärkeänä, sillä tällä hetkellä muistisairaiden palvelut eivät toteudu yhdenvertaisina eri puolilla maata, Suomu sanoo.

Myös kotihoidon resurssit varmistettava

Tänä syksynä käynnistyy myös keskustelu hoivapalveluiden henkilöstömitoituksesta. Hallitusohjelman mukaan mitoitukseksi säädetään 0,7 ammattihenkilöä kohden.

Muistiliitto toi esiin, että henkilöstömitoituksen tarkastelu on lähtökohtaisesti myönteinen asia. Sen rinnalla on kuitenkin varmistettava myös kotihoidon laatu ja resurssit.

– Lisäksi uhkana on, ettei osaavaa henkilöstöä ole riittävästi. Hoiva-alan koulutuksessa tulee varmistaa riittävä osaaminen muistisairauksista, sanoo Suomu.

Henkilöstön vähimmäismitoitukseksi on nykyisin laatusuosituksessa määritelty 0,5 ammattihenkilöä asiakasta kohden. Tavoitteena on antaa asiaa koskeva lakiesitys eduskunnalle tänä syksynä, jolloin laki tulisi voimaan vuonna 2020.

Hallitusohjelmassa on mukana myös uusi poikkihallinnollinen ikäohjelma. Kansallisen muistiohjelma päättyy ensi vuonna.

– Sen työtä on välttämätöntä jatkaa ja toivomme jatkoa muistiohjelmalle, Suomu sanoo.

– Teemme kuitenkin mielellämme yhteistyötä myös ikäohjelman kehittämiseksi. On tärkeää, että siinä huomioidaan muistisairauksien erityispiirteet.

Lisätietoja:

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja
puh. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi