https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
Muistiliitto kannanotto rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 26.4.2016

Muistiliitto kannanotto rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen

Muistiliitto kannanotot rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen

Muistiliiton kannanotto 13.3.2015
Huoli rahapeliyhteisöjen fuusion vaikutuksista muistisairaiden ihmisten ja läheisten elämään

Sisäasiainministeriön virkamiestyöryhmä esittää, että Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistys ry:n ja Fintoto Oy:n rahapelitoiminta yhdistetään (ks. mediatiedote). Parlamentaarinen työryhmä yhtyy tähän esitykseen ja esittää vastaavan kirjauksen ottamista uuden hallituksen hallitusohjelmaan.

Ehdotuksen mukaan tuotonjaosta säädettäisiin uudella tuotonjakolailla. Nykyiset edunsaajat ja rahapelien tuottojen käyttö yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin säilyisivät ennallaan. Tuotonjako säädettäisiin kiinteäksi seuraavasti siten, että Veikkaus Oy:n edunsaajat saisivat 53 %, Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajat 43 % ja Fintoto Oy:n edunsaajat 4 % rahapelituotoista.

Muistiliitto ry suhtautuu kriittisesti rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen. Muistiliiton hallitus kokouksessaan 13.3.2015 ilmaisi syvän huolensa seuraavista asioista:

  • Raha-automaattiyhdistys on perustettu kansalaisjärjestöjen toimesta turvaamaan suomalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. RAY:n rooli on ollut merkittävä kansalaisjärjestöjen ja muita heikommassa asemassa olevien kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Pelkona on, että tämä hieno kansainvälisestikin innovatiiviseksi arvioitu toiminta on vaarassa romuttua. Myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE korostaa rahapelijärjestelmän tarkoituksen turvaamista uudistusten yhteydessä.
  • Yhdistymisen aiheuttamien kustannusvaikutusten kriittinen etukäteisarviointi puuttuu ja se on tehtävä ennen lopullisia päätöksiä. Nykyiset jakoperusteet on säilytettävä sekä prosentuaaliset osuudet on turvattava vähintään samassa suhteessa kuin tämänhetkisessä esityksessä on.
  • Muistiliitto on erityisen huolestunut muistisairaiden ja heidän läheistensä saaman tuen sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkuvuudesta. Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten kautta tuetaan muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuutta ja toimijuutta lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Erityisesti nykyisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutoksessa kansalaistoiminta luo vakautta ja luottamusta, ja se on turvattava. Muistijärjestön toiminta on mahdollista suureksi osaksi rahapelituottojen ansiosta.

Muistisairaita ihmisiä arvioidaan Suomessa olevan noin 150 000 kansallisen muistiohjelman (STM 2012) mukaan. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Edetessään muistisairaus aiheuttaa dementia-oireyhtymän. Läheiset mukaan laskettuna muistisairaudet koskettavat läheisesti yli miljoonaa suomalaista.

Muistiliiton kannanotto 26.4.2016

Suomen kolme rahapeliyhteisöä Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto Oy yhdistetään vuoden 2017 alusta lukien. Samassa yhteydessä kumotaan laki raha-automaattiavustuksista ja siirrytään soveltamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettäviin avustuksiin valtionavustuslakia.

Ehdotuksen mukaan asetusluonnoksen ehdotukset ovat pääosin vähäisiä ja teknisluonteisia, mutta joitakin kysymyksiä jäimme Muistiliitossa miettimään ja annoimme niistä kommentin. Asetusluonnoksen mukaan Sote-järjestöjen valtionapuviranomaisena toimisi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Muistiliitto kommentoi mm. seuraavia asioita:

  • Järjestötoiminta pidettävä vireänä, aloitteellisena ja aktiivisena,
  • On noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta kun säädetään eri ministeriöiden alaisuudessa toimivien avustuskeskusten toiminnasta,
  • Järjestöillä on oltava mahdollisuus tuoda vankka kansalaisjärjestötoiminnan asiantuntemuksensa avustustoimintaan,
  • Suurella osalla kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä ei ole mahdollisuutta omarahoitusosuuksiin.

Lue Muistiliiton lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoa: