https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Muistiliiton lausunto vammaispalvelulaista :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 8.11.2022

Muistiliiton lausunto vammaispalvelulaista

MUISTILIITON LAUSUNTO VAMMAISPALVELULAISTA

Muistiliitto on antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 7.11.2022 lausunnon vammaispalvelulakia (HE 191/2022 vp) ja siihen liittyviä lakeja koskevasta hallituksen esityksestä eduskunnalle.

Muistiliitto katsoo, että hallituksen esitykseen tulee tehdä muutoksia ennen lain hyväksymistä. Liiton huoli koskee erityisesti lain soveltamisalaa ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.

Lakiesityksen ikärajaus sulkisi iäkkäänä muistisairauteen sairastuneet lain ulkopuolelle. Kirjaus on Suomen ratifioiman YK:n yleisvammaissopimuksen vastainen, sillä sopimus ei rajaa mitään sairaus- tai vammaryhmää, mutta ei myöskään mitään ikäryhmää sen ulkopuolelle.

Muistiliiton näkemyksen mukaan vammaispalvelulain taustalla oleva kustannusneutraaliuden tavoite asettaa vammaisia henkilöitä keskenään eriarvoiseen asemaan. Perusteluissa esitetty syy määrärahojen riittämättömyydestä ei voi olla peruste syrjiä tiettyä vammaisryhmää eli ikääntyneitä vammaisia henkilöitä. Kustannusvaikuttavuutta tulisi arvioida myös siitä näkökulmasta, voidaanko ikääntyneille vammaisille henkilöille tarjottavien vammaispalveluiden avulla lisätä toimintakykyisiä vuosia ja viivästyttää pitkäaikaiseen hoivaan siirtymistä ja näin säästää yhteiskunnan kuluja.

Lue Muistiliiton lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja
puh. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi

Minna Teiska
kehittämispäällikkö
puh. 044 727 7406
minna.teiska@muistiliitto.fi
Kehittämishankkeet ja -projektit, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet (työharjoittelut ja opinnäytetyöt), Muistikonferenssi.